logo

งานแนะแนว

ติวเข้มภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์คณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูกอล์ฟ) ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 22 มกราคม 2562
Read more
#อุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 8 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณสถาบันทางการศึกษา ที่มาร่วมออกบูธ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โดยงานแนะแนว ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยกว่า 20 สถาบัน มาให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ คณะ สาขาวิชา แนวทางการศึกษา และ การประกอบอาชีพ
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดติว PAT 7.4 ภาษาจีน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-17.30 น. (1.30 ชั่วโมง) ณ ห้อง 304 ติวโดย อาจารย์ Hanroug Du โดยมี มหาวิทยาลัย สแตมฟอร์ด เป็นผู้สนับสนุน จัดหาวิทยากร และ เตรียมเอกสารประกอบการติวให้  
Read more
งานแนะแนว จัดติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 88 คน และทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จำนวน 79 คน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.20-18.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โดย เรียน 2 ชั่วโมง + สอบประเมินผล 1.15 ชั่วโมง อาจารย์สุปรีย์ เสาวิจิตร เป็นผู้ติว โดยมี มหาวิทยาลัยนานาชาติ สแตมฟอร์ด เป็นผู้สนับสนุน จัดหาวิทยากร พร้อมทั้งจัด เตรียมเอกสารประกอบการติว
Read more
รอบที่ 1 Portfolio – ไม่มีการสอบข้อเขียน กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา และ นักเรียนเครือข่าย ปฏิทินดำเนินการ 1-15 ธันวาคม 2561 รับสมัคร 28 มกราคม 2562 ประกาศผล 30-31 มกราคม 2562 ยืนยันสิทธิ์ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 สละสิทธิ์ รอบที่ 2 โควตา – มีการสอบข้อเขียน กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ เขตพิเศษของประเทศ ปฏิทินดำเนินการ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 รับสมัคร 24 เมษายน 2562 ประกาศผล 24-25 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์ 26-27 เมษายน 2562 สละสิทธิ์ รอบที่ […]
Read more
การสมัคร รอบที่ 1 1-15 ธันวาคม 2561 รับสมัคร 28 มกราคม 2562 ประกาศผล 30-31 มกราคม 2562 ยืนยันสิทธิ์ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 สละสิทธิ์ รอบที่ 2 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 รับสมัคร 24 เมษายน 2562 ประกาศผล 24-25 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์ 26-27 เมษายน 2562 สละสิทธิ์ รอบที่ 3 17-29 เมษายน 2562 รับสมัคร 9 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล 10-14 พฤษภาคม 2562 ยืนยันสิทธิ์ 17-18 พฤษภาคม 2562 สละสิทธิ์ รอบที่ 4 […]
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu