logo

กิจกรรมต่างๆ

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ “International Youth Robot Competition (IYRC) 2023” ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ มีประเทศที่เข้าร่วมจำนวน 15 ประเทศ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2,000 กว่าคน โดยรายการแข่งขัน CREATIVE DESIGN รุ่น SENIOR มีทีมที่เข้าร่วมจำนวน 75 ทีม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตัวแทนประเทศไทยสร้างผลงาน คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทรายการ Creative Design รางวัลชนะเลิศ Gold เด็กหญิงพรณิชา สุขุมสวัสดิ์ ม.3/3 นางสาวชนิภา สุขุมสวัสดิ์ ม.4/4 นางสาวณัฏฐณิชา พินิจศักดิ์กุล ม.4/4 นางสาวกุลธนัชญ์ เชียงแรง ม.4/4 รางวัลรองชนะเลิศ Bronze เด็กหญิงณภัชชา ชาญชิดชิงชัย ม.1/4 เด็กหญิงอัญชิสา น้อยมณี ม.2/2 เด็กหญิงสรวีย์ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา ม.3/1 […]
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ในรายการ Imperial world sumo robot tournament 2023 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ MY ROBOT TIME (THAILAND) ผลปรากฏว่า ด.ญ.ณัฏฐากร ธวัชเมธากุล ชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมถ้วยรางวัล และ ด.ญ.สรวีย์ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 พร้อม เหรียญรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566
Read more
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มอบเข็มสภานักเรียนและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานนักเรียน นางสาวจันทรรัตน มหิทธิกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรค flying penguin นางสาวสุวภัทร ชื่นระเบียบ 6/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รองประธานนักเรียน จากพรรค flying penguin ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา และมอบเข็มสภานักเรียนพร้อมด้วยช่อดอกไม้แด่คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
Read more
เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้เข้ารับ “รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2566” จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566 ภายใต้แนวคิด “TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน” เพื่อสื่อถึงการรวมพลังทุกภาคส่วน ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน โดยงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่การดําเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผนึกกําลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ และ พิธีเคารพศีลมหาสนิทบริเวณ โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ วัน ที่ 11 มิถุนายน 2566
Read more
นื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำหรับปี 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566” ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น และความพยายามในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีเกณฑ์คัดเลือกสำคัญ คือ เป็นบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่โดดเด่น เป็นรูปธรรม และประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2565 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้บุคคลและหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลดังกล่าวจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu