logo

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

อัตลักษณ์ของนักเรียน

ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน
รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ

2016-03-14T15:19:08+00:00
ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

 

นามโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

ต้นพิกุล บริเวณอาคาร หนึ่ง

ดอกพิกุล

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu