logo

News

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รับสมัครครู คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา แนะแนว. 1 อัตรา  (มีใบประกอบวิชาชีพ และสด.9(ถ้าเป็นชาย)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)*สอบถามเพิ่มเติม 02-234-7779 
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  มีความประสงค์ รับสมัครครูภาษาอังกฤษและแนะแนว   คุณสมบัติผู้สมัคร ครูภาษาอังกฤษ จบปริญญาตรี  ครุศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว(มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร) คุณสมบัติผู้สมัคร ครูแนะแนว จบปริญญาตรี  ครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว มีใบประกอบวิชาชีพครู เพศหญิง สมัครด้วยตนเอง ห้องวิชาการ อาคาร 2  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เลขที่ 25ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-234-7779
Read more
เข้ารับ Username และ Password ในการเข้าเรียน  learn anywhere ได้ตาม ลิ้งด้านล่าง โดยกรอก รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก http://www.asc.ac.th/ascwp/asclearning.php
Read more
  >>>>แบบฟอร์มสมัคร ม.1<<<< >>>>แบบฟอร์มสมัคร ม.4<<<< โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนในระบบ 1.2 กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1.3 ยอมรับและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1.4 เกรดเฉลี่ย 2 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ผู้สมัครนำหลักฐานแสดงผลการเรียน เช่น สำเนาสมุดพก      สำเนาใบแสดงผลการเรียน มาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   กำหนดการ 2.1 รับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 8 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน      www.asc.ac.th และ www.facebook.com/assumptionconvent1905 2.2 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่โรงเรียน 2.3 […]
Read more
อ่านหนังสืออย่างไร? ให้ได้ประโยชน์ โดย สุวรรณา เหลืองอุทัยศิลป์
Read more
ตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ และ คณะแพทย์ รอบ Portfolio” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 47 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
Read more
ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับงานปกครอง เชิญพันตำรวจโทดิษฐ์วุฒิ พิทักษ์ราชพงศ์ สารวัตรจราจร สน.บางรัก มาให้ความรู้เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า” แก่นักเรียนเนื่องในสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565
Read more
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณี เป็นประธานวจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ณ ห้องศาสนา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์    
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu