logo

Author: ithisak

ร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีม Unintersect จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2022 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ โดยมีสมากชิกเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.เด็กหญิงอัญชิสา น้อยมณี ม.1/4 2.เด็กหญิงอรนรินทร์ เเก้วเสริมวงศ์ ม.1/4 3.เด็กหญิงสรวีย์ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา ม.2/3 4.เด็กหญิงกุลธนัชญ์ เชียงแรง ม.3/3 ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ม.อิทธิศักดิ์ อินทรประเสริฐ ม.คุณภัทร์ สังกลม
Read more
  ลงทะเบียนสมัครสอบ ม.1 ลงทะเบียนสมัครสอบ ม.4 *กรุณาใส่ E-mail ให้ถูกต้อง   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 คุณสมบัติของผู้สมัคร    1.1 เป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนในระบบ    1.2 กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    1.3 ยอมรับและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์    1.4 เกรดเฉลี่ย 2 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ผู้สมัครนำหลักฐานแสดงผลการเรียน เช่น สำเนาสมุดพก สำเนาใบ         แสดงผลการเรียน มาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   กำหนดการ    2.1 รับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 20 มกราคม 2566 […]
Read more
  หากไม่สามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้  ให้เข้าผ่าน Google Chrome IOSandroid  
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดอบรมเกี่ยวกับ MY ROBOT TIME (Thailand) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้คือ คุณรวีวัชร์ ตรีสินบุรพงศ์ ในวันที่ 8 และ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu