logo

Author: ithisak

  หากไม่สามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้  ให้เข้าผ่าน Google Chrome IOSandroid  
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดอบรมเกี่ยวกับ MY ROBOT TIME (Thailand) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้คือ คุณรวีวัชร์ ตรีสินบุรพงศ์ ในวันที่ 8 และ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
กิจกรรมแสดงผลงานชมรม ครั้งที่ 2 “KERMESSE” วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ทักษะความรู้ ความสามารถตามความสนใจของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu