logo

Author: ithisak

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณี เป็นประธานวจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ณ ห้องศาสนา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์    
Read more
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาวธนิสรา โคตรธนู (พี่ฝ้าย) นายธีรพัฒน์ บุตรนิล (พี่เปา) มาบรรยายหัวข้อ หัวข้อ “Define your Own life and success” เปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีพ รีวิวคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ที่ BU ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 คน
Read more
#สานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร“ เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อชี้แจงนโยบายและระเบียบวินัยของโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565
Read more
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คุณวชิรญาณ์ ไชยวินิจ มาบรรยายหัวข้อ “Thailand Young Talent Scholarship Full Fund Scholarship with AIHM” ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565
Read more
ซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ผู้บริหารสถานศึกษา และ นางสาวยุวดี เทียนไชย ครูผู้สอน ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้ารับเกียรติบัตร “เป็นบุคคล รัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” จากนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ในโอกาสที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565
Read more
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เซอร์แชรแมน บุญยวง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และนำวจนพิธีกรรม คณะครู นักเรียน พนักงาน ร่วมร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และพิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลง ASC Singing Contest 2022 ชมการร้องเพลงของผู้ชนะการแข่งขัน หลังจบพิธี ประธานในพิธี ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
Read more
กิจกรรมรับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมรับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องสร้างความสามัคคีในโรงเรียนและฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  มีความประสงค์ รับสมัคร ครูคณิตศาสตร์  1     อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร  มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว(มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร) จบปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง ห้องวิชาการ อาคาร 2  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เลขที่ 25ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-234-7779
Read more
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ต้อนรับและรับมอบตัวนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคต้น ปีการศึกษา2565 จำนวน 3 คนโดยมี ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ อาจารย์นิเทศทั่วไปเป็นผู้มาส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu