logo

Author: ithisak

QR CODE ชั้น ม.2 QR CODE ชั้น ม.3 QR CODE ชั้น ม.5 QR CODE ชั้น ม.6  
Read more
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 สอบวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565   การสอบข้อเขียน      ณ ห้องเรียน ชั้น 2 อาคาร 2   เวลา ระยะเวลา วิชา 08.00 – 08.30 น. 30 คณิตศาสตร์ 08.30 – 09.00 น. 30 ภาษาอังกฤษ 09.00 – 09.15 น. 15 พัก 09.15 – 09.45 น. 30 วิทยาศาสตร์ 09.45 – 10.15 น. 30 ภาษาไทยและสังคม   แนวปฏิบัติในการสัมภาษณ์ ณ บริเวณระเบียง ชั้น 2 อาคาร […]
Read more
แนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนที่เรียนภาคฤดูร้อน Summer Course ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – วันที่ 8 เมษายน 2565
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์รายชื่อนักเรียน เรียนภาคฤดูร้อน Summer Course (วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565) **หมายเหตุ สำหรับ ม.2 และ ม.3 มีระดับละ 1 ห้องเรียน
Read more
    โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  มีความประสงค์ รับสมัคร คณิตศาสตร์      3     อัตรา แนะแนว             1     อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร ครูคณิตศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว(มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร) คุณสมบัติผู้สมัคร ครูแนะแนว จบปริญญาตรี  ครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว มีใบประกอบวิชาชีพครู เพศหญิง สมัครด้วยตนเอง ห้องวิชาการ อาคาร 2  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เลขที่ 25ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-234-7779  
Read more
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ทางออนไลน์           เนื่องด้วยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน จึงจัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ทางออนไลน์ Microsoft Teams สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5  โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้   วัน เดือน รายละเอียด วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ วันสุดท้ายของการส่งงานทุกวิชาและทุกระดับชั้น โดยกำหนดส่งภายในเวลา 18.00 น. วันจันทร์ที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ นักเรียนหยุดเรียน อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 วันอังคารที่ 1 มีนาคม สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ทางออนไลน์ วันพุธที่ 2 มีนาคม […]
Read more
แบบฟอร์มแนบผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนใหม่ที่จะมาวัดตัวตัดชุดในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 แบบฟอร์มแนบผลการตรวจ ATK  
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu