logo

ข่าวประกาศ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 สมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ประะจำปีการศึกษา 2565 https://forms.gle/NmN2CcL3ceNP4zm38 สมัครนักเรียนใหม่ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 https://forms.gle/zMu4j5Nu7h2LAmQ56   หลังจากทำการสมัครจะมี E-mail ตอบกลัว  กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้อง
Read more
ประกาศผลการประกวดออกแบบ mascot วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 ประกาศผลระดับ ม.ต้น ประกาศผลระดับ ม.ปลาย  
Read more
รับUsername และ รหัสผ่าน Password  สำหรับเข้าเรียน learn anywhere(ม.1) >>>>คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ<<<<< **กรอกเลขบัตรประชาชน 13หลัก  
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รับสมัครครู คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา แนะแนว. 1 อัตรา  (มีใบประกอบวิชาชีพ และสด.9(ถ้าเป็นชาย)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)*สอบถามเพิ่มเติม 02-234-7779 
Read more
  >>>>>สิ้นสุดการลงทะเบียน<<<< การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  โดยมีเงื่อนไขว่า นักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำในวิชาที่เรียนแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดการลงทะเบียน คือ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.  และสิ้นสุดการลงทะเบียน คือเวลา 16.00 น.    
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu