logo

Author: ithisak

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เซอร์แชรแมน บุญยวง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และนำวจนพิธีกรรม คณะครู นักเรียน พนักงาน ร่วมร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และพิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลง ASC Singing Contest 2022 ชมการร้องเพลงของผู้ชนะการแข่งขัน หลังจบพิธี ประธานในพิธี ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
Read more
กิจกรรมรับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมรับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องสร้างความสามัคคีในโรงเรียนและฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  มีความประสงค์ รับสมัคร ครูคณิตศาสตร์  1     อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร  มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว(มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร) จบปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง ห้องวิชาการ อาคาร 2  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เลขที่ 25ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-234-7779
Read more
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ต้อนรับและรับมอบตัวนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคต้น ปีการศึกษา2565 จำนวน 3 คนโดยมี ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ อาจารย์นิเทศทั่วไปเป็นผู้มาส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Read more
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อเป็นการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา และขอพรจากพระเป็นเจ้า โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
Read more
บรรยากาศในวันเปิดเทอมวันแรก ภายใต้มาตรการป้อกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด นักเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มเรียนแบบ On Site เป็นวันแรก #เปิดเทอมวันแรก #โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอต้อนรับนักเรียน ด้วยความยินดียิ่ง #บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก #17พฤษภาคม2565
Read more
“อบรมคุณธรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565” โดยคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu