logo

การแข่งขัน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21: YSC 2019 ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงานนานาชาติ Intel ISEF 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2019 มี 2 ขั้นตอนหลักๆ (โดยย่อ) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเยาวชน (นักเรียน/ผู้เข้าแข่งต้องทำทุกคน คุณครูไม่ต้องลงทะเบียน นักเรียนที่เคยลงแล้วไม่ต้องลงซ้ำ เพียงแค่เข้าระบบมาอัฟเดทสถานะการศึกษาเท่านั้น) ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ (เฉพาะนักเรียนที่เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อนร่วมทีม และคุณครูที่ปรึกษาไม่ต้องลงทะเบียน) YSC 2019 ปีนี้ เปิดรับส่งโครงงานทาง Online เท่านั้น รอบแรกไม่ต้องส่งข้อเสนอโครงงานและเอกสารใดๆ มาที่ศูนย์ประสานงาน สาขาที่เปิดแข่งขัน ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) คอมพิวเตอร์ (Computer) วิศวกรรม (Engineering) วิทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) […]
Read more
กิจกรรมประกวดวาดการ์ตูนคาแรคเตอร์.. “ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว” …โดยให้ออกแบบลักษณะท่าทางตัวการ์ตูนทั้งหมด 12 ท่าทาง  -ท่าทางที่อยากเห็น 10 ท่าทาง -ท่าทางที่ไม่อยากเห็น 2 ท่าทาง  โดยกำหนดท่าทางไว้ดังนี้ ท่าทางที่อยากเห็น 10 ท่าทาง 1. การกอดกัน 2. การช่วยเหลือกันในครอบครัว 3. การหัวเราะ สร้างความครื้นเครงให้แก่กัน 4. การไหว้ การแสดงความเคารพกัน 5. การโอบไหล่ / ลูบหลังให้กำลังใจ 6. การจับมือ / จูงมือกัน 7. การส่งยิ้ม / ส่งจูบกัน 8. การหอมกัน 9. การยกนิ้ว / ปรบมือเพื่อชื่นชมกัน 10. การแตะหน้าผาก / บีบนวด / แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกัน ท่าท่างที่ไม่อยากเห็น (ให้เลือก 2 ท่าทาง) 1. การทำลายข้าวของ 2. เงียบ / ไม่สนใจ 3. […]
Read more
OneSiam ร่วมกับ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิปวิดีโอ “OneSiam The Extraordinary Clip” หัวข้อ “Extraordinary Experience” ประสบการณ์สุดพิเศษแห่งการใช้ชีวิต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท คุณสมบัติผู้ร่วมส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี รวมกลุ่มตั้งแต่ 2-5 คน ผู้ส่งผลงานที่เป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย แนบใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของผู้ร่วมทีมทุกคน ผู้ส่งผลงานที่เป็นบุคคลทั่วไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยทางราชการ พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมทีมทุกคน กติกาการประกวด กติกาการประกวดรอบที่แรก ส่งพอร์ตผลงานวิดีโอ (ไม่จำเป็นต้องเป็นวิดีโอที่ถ่ายทำขึ้นใหม่) […]
Read more
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “Safe for love รักป้องกัน รักกี่วันก็ปลอดภัย” ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักต่อเรื่องเอดส์ และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง ทุกคน ทุกช่องทาง เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนแนวคิด ถ่ายทอดเรื่องราว เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เรื่องเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านการทำหนังสั้นได้ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด นิสิต นักศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18-23 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา สมัครเป็นบุคคล หรือทีม ทีมละ 3- 5 คน ผู้สมัครรอบคัดเลือกต้องยอมรับเงื่อนไขกติกาในรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ หมายเหตุ ขอตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีม ที่อยู่ลำดับคะแนนรองลงมา กำหนดเวลา สามารถส่งผลงานได้ที่ Email : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 […]
Read more
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 หัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” ชิงทุนการศึกษามูค่ารวม 330,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว กติกาการประกวด ส่งภาพวาดในหัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากหนังสือ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” หรือทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้ววาดภาพภายใต้หัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ […]
Read more
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards – TPA” ภายใต้แนวคิด “Smart Growth & Smart Sustainability” ชิงเงิรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน นักเรียน นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคล กลุ่มองค์กร ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ รายละเอียดผลงานประกวด ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ มีเอกลักษณ์ มีความเป็นสากล และต้องสื่อความหมาย ชัดเจน เข้าใจง่าย สอดคล้องภายใต้แนวคิดที่กำหนด ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยข้อความ “TPA” และ “Thailand Planning Awards” เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง ไม่เกี่ยวกับการเมือง และการหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น […]
Read more
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (สนท.) ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กติกาการประกวด ขนาดของผลงาน มีขนาดเท่ากับ 26×37.5 cm. ภาพผลงานที่ใช้ประกวด ใช้สีชนิดใดก็ได้ ตามความถนัด โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนำสี และอุปกรณ์ที่ใช้มาเอง ยกเว้นกระดาษทางสมาคมฯ จะจัดเตรียมให้ ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ใช้ความคิด เทคนิคการระบายสีของผู้เข้าประกวดเองเท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น หนึ่งสถานศึกษา สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้จำนวนไม่จำกัด ระยะเวลาการรับสมัคร   รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561 โดยกรอกฟอร์มลงทะเบียนนี้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทางเพจสมาคมฯ เว็บไซต์สมาคมฯ และตามอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แข่งขันและประกาศผู้ชนะการประกวด ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจะเริ่มลงทะเบียนรับกระดาษวาดรูป เวลา 10.00 น. ณ จุดลงทะเบียน เริ่มแข่งขันวาดภาพในเวลา 10.00 น. โดยสามารถเลือกจุดวาดตามใจชอบ เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่เวลา […]
Read more
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญชวนเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิด “ปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการปลูกป่า และได้แสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ เพื่อให้มีตราสัญลักษณ์ของการปลูกป่าที่จะใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่รณรงค์ทั้งในช่องทางหลัก สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เงื่อนไขการส่งผลงานในการประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องออกแบบตราสัญลักษณ์ลงบนกระดาษ A4 ตามที่กำหนด ที่สามารถสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ และการประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการปลูกป่า โดยส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 1 ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการคัดลอกผลงานใดมาบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลงานที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ อีเมล : [email protected] ส่งทางไปรษณีย์ คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและประชาสัมพันธ์ฯ สำนักประชาสัมพันธ์ อาคารสุขประพฤติ ชั้น 14 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ […]
Read more
พิพิธภัณฑ์การ์ตูนเมืองคิตะคิวชู ขอชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการ์ตูนนานาชาติคิตะคิวชู ชิงเงินรางวัล พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับฟุกุโอกะ และรางวัลอื่นๆ วัตถุประสงค์ กระจายเสน่ห์และความเป็นไปได้ของการ์ตูนออกไปทั้งในและต่างประเทศไปให้กว้างไกล โดยเริ่มจากเมืองคิตะคิวชูและมุ่งหวังการเผยแพร่วัฒนธรรมการ์ตูน คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน ไม่จำกัด (ไม่จำกัดว่าเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น) ประเภทการประกวด การ์ตูน 4 ช่องจบ ประเภททั่วไป ไม่จำกัดหัวข้อ ประเภทจูเนียร์อายุ อายุไม่เกิน 12 ปี (ณ วันที่ 1 เมษายน 2019) หัวข้อ “น้ำ” ผลงาน จำกัดเฉพาะผลงานของตัวเองที่ยังไม่เคยเผยแพร่ (ผลงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเช่นโดจินชิ โซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บไซต์สำหรับโพสต์การ์ตูน สามารถส่งประกวดได้) กติกาการสมัคร รูปแบบผลงานคือการ์ตูน 4 ช่อง รูปปร่าง ขนาด หรือการจัดวางช่องนั้นเป็นอิสระแต่ให้ทำมาเป็น 1 แผ่น ผู้สมัคร 1 คนสามารถส่งผลงานได้สูงสุด 5 ชิ้น การ์ตูน 4 ช่องนับเป็น 1 ผลงาน แต่ละผลงานขอให้เป็นอิสระ ไม่มีเนื้อเรื่องเชื่อมต่อกันสามารถมีตัวละครเดียวกันหรืออยู่ในมุมมองโลกเดียวกันได้ รูปแบบไฟล์ผลงาน จำนวนพิกเซล : 3000px×4500px รูปแบบไฟล์ภาพ […]
Read more
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งตอบคำถามภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ “IBelieve Championship 2018”ชิงเงินรางวัล กำหนดระยะเวลา ปิดรับสมัคร 27 ส.ค. 2561 สมัครได้ที่ Facebook page : IBelieve Championship แข่งขันในวันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 8.00-15.30 น. ที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ฟรีค่าธรรมเนียมและอาหารกลางวัน ติดต่อสอบถาม Facebook page : IBelieve Championship ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอนนต์ สิริขจร
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama