logo

การแข่งขัน

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เนื่องในวันดินโลกปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 42,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ประเภทการประกวด นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กำหนดระยะเวลา สมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2561 ประกวดในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รางวัลการประกวด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร […]
Read more
Lady Audrey ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป “Lady Audrey VDO Contest” หัวข้อ “A Day With Lady Audrey” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท คุณสมบัติส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กติกาการประกวด ไม่จำกัดรูปแบบในการทำคลิป แต่จำกัดความยาวไม่เกิน 15 นาที เพียงเล่าเรื่องราวหนึ่งวันของคุณกับแป้ง Lady Audrey ในรูปแบบ VDO จะทำคลิปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น คลิปรีวิว Vlog หนังสั้น โฆษณา MV stop motion และอื่น ๆ ตามสไตล์ของคุณได้ไม่จำกัดรูปแบบ อัพโหลดลง youtube พร้อมติดแท็ก #LadyAudreyVDOContest ส่งลิ้งค์ youtube มาที่ In box เพจ www.facebook.com/LadyAudreyClub ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – […]
Read more
ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชุด Adobe ภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand Design Creator Competition 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก คุณสมบัติ เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในปี 2561 ไม่สามารถลงสมัครเข้าแข่งขันในปี 2562 ได้ กติกา โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน Adobe Photoshop Illustrator, InDesign การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์  และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง การสอบแข่งขันการใช้คำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop  ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Adobe Certified Associated Certification  โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาการสอบ 50 นาที […]
Read more
ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office โครงการ “MOS Olympic Thailand competition  2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก คุณสมบัติ เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand  Competition  ปี 2018 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint) โปรแกรมการแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word 2016 โปรแกรม […]
Read more
Uniqlo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเ้ข่าร่วมการประกวดออกแบบ UTGP 2019 “The Global T-Shirt Design Competition” ภายในตีม “Pokémon” เพื่อสร้างสรรค์ดีไซน์เสื้อยืดที่ดีที่สุดในจักรวาลโปเกมอน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม $13,500 USD กติกาการประกวด ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดได้ต้องเป็นภาพวาด,ภาพเขียนลายเส้น,ภาพกราฟฟิค,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค,ภาพถ่ายหรือภาพในแนวราบอื่นๆ สำหรับใช้ทำเป็นลายเสื้อยืดเพื่อผลิตเป็นสินค้าต่อไป ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานดั้งเดิมที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของผลงานเองเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อน สามารถออกแบบลายสำหรับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อยืดได้ทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ ยูนิโคล่อาจทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผลงานการออกแบบ สามารถเลือกสีพื้น (Body Color) ได้จากสีตัวอย่างทั้งหมด 10 สี (สีตัวอย่างเป็นเพียงสีอ้างอิงเท่านั้น และในการผลิตเพื่อจำหน่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลง Body Color ตามดุลยพินิจของยูนิโคล่) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างเดียวเท่านั้น โดยเราจะไม่รับผลงานที่ส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อผลิตเป็นสินค้าอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลภาพความละเอียดสูงมาให้ทางเราผลิตเป็นสินค้าจริง (ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในขั้นตอนการแปลงผลงานเป็นสินค้า) ผู้สมัครทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลงานทั้งหมดด้วยตนเอง สิทธิทั้งหมด (สิทธิ์และสิทธิในเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 27 และ 28 ของกฎหมายลิขสิทธิ์) และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด) ที่เกี่ยวกับรายการและผลงานที่ชนะ บริษัท เกม Nintendo, บริษัท Creatures จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท […]
Read more
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป การส่งผลงาน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ส่งแบบฟอร์มส่งผลงานพร้อมชิ้นงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ ที่ กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ชั้น 5 เลขที่ 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 กรณีจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ  รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ […]
Read more
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และต้องส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ๑. ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สื่อความหมายถึงศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตามวิสัยทัศน์การพัฒนา “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ๒. ข้อกำหนดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้ เจ้าของผลงานกรอกรายละเอียดใบสมัครส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (เอกสารแนบ) ให้ครบถ้วน เจ้าของผลงานส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ ๑ ชิ้น เจ้าของผลงานจะต้องอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ได้ออกแบบว่าสื่อถึงความหมายอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสี รูปแบบ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ผลงานออกแบบส่งมาในรูปแบบไฟล์นามสกุล .ai, psd , jpg หรือ png หากเป็นไฟล์ที่ออกแบบโดย Photoshop ขนาดไฟล์ต้องไม่ต่ำกว่า ๓๐๐๐ Pixels (จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้) […]
Read more
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด “10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมใบประกาศ คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ สามารถส่งประกวดได้โดยไม่จำกัดผลงาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผลงานที่ส่งประกวด ต้องออกแบบด้วยโปรแกรม illustrator หรือ Photoshop ผลงานที่ส่งประกวดภายใต้แนวคิด “ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร ” ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น และไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใด หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบหรือภาพส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายเหตุ หากได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานโดยตรง ทางพิพิธภัณฑ์จะขอตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลงานทุกแบบที่ส่งประกวด ทางพิพิธภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน และสามารถนำผลงานที่ออกแบบ และได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในรูปแบบใดก็ได้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร โดยทางพิพิธภัณฑ์ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือ ปรับปรุงผลงานต่อเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจริง ซึ่งผู้ชนะเลิศจะต้องจัดส่งไฟล์ ai, psd หรือ eps […]
Read more
Coding Thailand อยากชวนน้องๆ เรียนรู้ Coding พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม Coding Thailand Online Quiz & Challenge!! เตรียมพบกับโจทย์ปัญหาประลองปัญญาด้าน Coding  . โดยจะเป็นการแก้โจทย์ผ่านเกมส์ จากเว็บไซต์ CodingThailand.orgทั้งหมด 15 โจทย์ สนุกกับการเรียนรู้ ได้ลองฝึกฝน และแก้โจทย์ปัญหา พร้อมตะลุยด่านเก็บคะแนน ลุ้นสิทธิ์เข้าสู่รอบออฟไลน์ 16 คนสุดท้ายเพื่อชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวม กว่า 600,000 บาท ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้!  ที่สำคัญลุ้นรางวัลพิเศษได้ในทุกโจทย์ และหากทำโจทย์ครบหมดทุกข้อ น้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย . ใครที่สนใจอยากเริ่มลอง Coding แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร นี่เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ ส่วนใครที่อยากลองท้าทายโจทย์ใหม่ๆ อยากรู้ว่า Coding จะสร้างสรรค์จินตนาการได้อย่างไร มาร่วมสนุกกับเราได้เลย . ติดตามรายละเอียดกติกาการแข่งขัน และของรางวัลได้ที่ codingthailand.org/activity และรอรับโจทย์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  เริ่ม 24 ต.ค. นี้เป็นต้นไป  แล้วอย่าลืมมาสนุกกับ […]
Read more
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี [email protected] SEASON 2”ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช., กศน.) สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน ทุกทีมต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน/มีโรงเรียนส่งเข้าประกวดอย่างเป็นทางการ (มีลายเซ็นของผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ) โดยไม่จำกัดจำนวนทีม กติการประกวด ส่งคลิปผลงาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ความยาวไม่เกิน 3 นาที ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2561 การส่งเข้าประกวด มี 2 ประเภท คือ 1)ส่งผลงานที่ ม.ร. ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) หรือ 2)ส่งผลงาน ที่สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ในจังหวัดที่ตนสังกัดหรือใกล้เคียง ทั้งนี้ แต่ละทีมต้องส่งผลงานผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ส่งผลงานคลิปด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ เฉพาะส่วนกลาง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama