logo
Jun
19

บรรยายพิเศษ "ตามหาจุดหมายอย่างมีความหมาย"

กิจกรรมค่ายสร้างสัมพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และบรรยายพิเศษ…

Read More
Jun
16

พัฒนาวินัยโดยใช้ภาวะผู้นำนักเรียน

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดอบรม…

Read More
Jun
15

กิจกรรมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์…

Read More
Jun
09

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.3และม.6

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 เซอร์มารี-หลุยส์…

Read More
Jun
08

กิจกรรมรับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมรับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา…

Read More
Jun
07

แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ นางสาวกรกัญา สุจริยาศัย…

Read More

"มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้"