เพลงสำหรับใช้ในการประกวด "ร้องเพลงไทยแบบหมอภาษา"
ในกิจกรรมวันภาษาไทยของกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 24-29 ก.ค. 57

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   เพลงตื่นเถิดไทย   คลิกที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   เพลงคืนความสุข   คลิกที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เพลงหนักแผ่นดิน   คลิกที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   เพลงผู้ปิดทองหลังพระ   คลิกที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   เพลง King of Kings   คลิกที่นี่
           

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เลขที่ 25 ถนนเจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.
โทรศัพท์: 0-2234-3095, 0-2234-7779 | โทรสาร: ต่อ 217 | E-Mail: school@asc.ac.th

Your Browser: Other v0