โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เลขที่ 25 ถนนเจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.
โทรศัพท์: 0-2234-3095, 0-2234-7779 | โทรสาร: ต่อ 217 | E-Mail: school@asc.ac.th

Your Browser: Other v0