logo
sas34
exam2560
pr1
pr2
pr3
pr4
pr5
pr6
Sep
20

วจนพิธีกรรม

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 เซอร์อัลเฟรด…

Read More
Sep
19

การแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 16

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 16 เพื่อหารายได้สำหรับกองทุนสวัสดิการครู…

Read More
Aug
27

กิจกรรมปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม…

Read More
Aug
24

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี…

Read More
Aug
24

กิจกรรมวันอาเซียน

เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของนักเรียน…

Read More
Aug
24

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา…

Read More

"มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้"