logo

กิจกรรมต่างๆ

เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์ ยังหัตถี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เด็กหญิงธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เด็กหญิงปุณยธร ขำยัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่และเกียรติบัตร จากการแข่งขัน ACC Inter-School “Spelling Bee Contest” ในงานวันวิชาการ ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย Miss Cecilia S. Parallag เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 #เด็กเก่งคอนแวนต์
Read more
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานเปิดงาน “วันวิชาการ 61 สู่ความเป็นเลิศด้วยโครงงานวิชาการ”ประจำ ปีการศึกษา 2561” และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ล่ะระดับ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 1. ภาพกิจกรรมวันวิชาการ 1                                                 2.ภาพกิจกรรมวันวิชาการ 2
Read more
ติวเข้มภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์คณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูกอล์ฟ) ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 22 มกราคม 2562
Read more
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562  เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ของทุกปี โดยนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 คณะเซอร์ คณะครู พร้อมด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญและผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กและรับชมคอนเสิร์ต พี่ที Jetseter วง WHITE MOTEL และกลุ่มศิลปินจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ฺ
Read more
นที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อ่านสาส์นวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและมอบรางวัล เรียนดี ความประพฤติดีแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ #คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
Read more
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 มอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา
Read more
#อุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 8 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยกว่า 20 สถาบันมาแนะแนวการศึกษาต่อ
Read more
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 คณะบราเดอร์ คณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกไตรอัสสัมชัญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและกราบอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama