logo

กิจกรรมต่างๆ

แสดงความยินดีกับตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยชนะเลิศ  The 2018Philippine Ice Hockey ———————————————————— เซอร์มารี-หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มอบของรางวัลแสดงความยินดีกับ ดญ.สุวิภา ปัญญามณีรัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยในนามการกีฬาแห่งประเทศไทย (ก.ก.ท.) ไปร่วมแข่งขัน The 2018 Philippine Ice Hockey และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันรายการนี้ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ชนะเลิศ The 2018 Philippine Ice Hockey —————————————————– โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอแสดงความยินดีกับ ดญ.สุวิภา ปัญญามณีรัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยในนามการกีฬาแห่งประเทศไทย (ก.ก.ท.) ไปร่วมแข่งขัน The 2018 Philippine Ice Hockey และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันรายการนี้ โดยมีทีมจาก 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ไทย ฮ่องกง และ ฟิลิปปินส์ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
สัปดาห์ห้องสมุด 2561 วันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 ————————– งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา2561ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น  – ประกวดคำขวัญห้องสมุดหในหัวข้อ “คุณค่าของห้องสมุด” – ประกวดแฟนซีรีไซเคิล – ประกวดทำหนังสือนิทาน POP UP – ประกวดจัดป้ายนิเทศ เรื่อง หนังสือรางวัลซีไรต์ – บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพ วิชาการ (พว) เรื่อง “ประโยชน์ของการอ่านในยุคที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่” – แข่งขันโต้วาทีกับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ญัตติ “เกิดเป็นหญิงจริงแท้แน่กว่าชาย” – บรรยายพิเศษโดยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ – การจำหน่ายหนังสือราคาประหยัดจากสำนักพิมพ์ต่างๆบริเวณใต้อาคาร 2 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  
Read more
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2561 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯในปีการศึกษาที่ผ่านมา และ การแถลงรายรับ – รายจ่าย งบดุลของสมาคม พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้สมบูรณ์แบบ” โดยคุณธนัท วัฒนกูล ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ตราสัญลักษณ์ของคณะ รวงข้าว 4 รวง หมายถึง เซอร์ 4 ท่านแรก อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร ตั้งอยู่ใกล้ “บ้านแม่” ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของคณะฯ คำสอนของนักบุญเปาโล “จงเป็นทุกอย่าง สำหรับทุกคน” จิตตารมณ์ของคณะ “ซื่อสัตย์ ราบเรียบ การงาน” ตัวเลข 120 และ 1898 – 2018 ปีคริสต์ศักราช ที่คณะเซอร์เดินทางจากไซ่ง่อน ถึงแผ่นดินสยาม ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1898 ผ่านกาลเวลาถึงปีที่ 120 ในปี ค.ศ. 2018 รวงข้าว 7 รวง – 120 เม็ด เซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 7 ท่านแรก ที่ตอบเสียงเรียกของพระศาสนจักร จนถึงปีที่ 120 รวงข้าวเตือนใจเซอร์ถึงต้นกำเนิดอันสุภาพของคณะ จากทุ่งราบโบส สังฆมณฑลชาร์ตร เมล็ดข้าว 11 เมล็ดที่ตกลงบนพื้น แต่ละเมล็ด หมายถึง […]
Read more
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางรัก มอบเกียรติบัตรจิตอาสาแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ที่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในกิจกรรมต่างในกรุงเทพมหานคร ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์และสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลองค์อุปถัมป์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรโดยคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี และร่วมฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ คุณพ่อเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม และคุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
“วันที่ 26 มิถุนายน” ของทุกปีคือ “วันสุนทรภู่” โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดนิทรรศการ และการแสดงต่างๆ เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง สุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เซอร์มารีย์หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 และต้อนรับเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ ในโอกาสที่เซอร์มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama