logo

กิจกรรมต่างๆ

วันที่18กุมภาพันธ์2563 เซอร์มารียาหลุยส์ พรฤกษ์งาม ท่านอธิการิณี ได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเช่น การแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการ การแข่งขันตอบปัญหาสังคม การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันการฟังและการเขียนจับใจความ การแข่งขันการฟังและการเขียนสื่อความ การแข่งขันการอ่าน การวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ การแต่งโคลงสี่สุภาพ การแต่งร่ายสุภาพ การประกวดวาดภาพหัวข้อ เด็กไทย รู้ภัยสังคม. และรางวัลโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา
Read more
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะเซอร์ และนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน
Read more
กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รุ่น 104 ศัตวามาศ ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpageโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่3- 6 กุมภาพันธ์2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมติวโอเน็ตม.6 และ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมติว GAT โดยพี่แมน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
Read more
#โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ นางสาวรังสิมา เกษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผู้สมัครหมายเลข 13 ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน และมอบเข็มสภานักเรียนพร้อมด้วยช่อดอกไม้แด่คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับทุนการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Thai University Central Admission System ( TCAS 1 ) จำนวน 117 คน สำรวจล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2563
Read more
สรุปเนื้อหาสอบประเมินสรุปครั้งที่2 ปีการศึกษา 2/2562
Read more
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีสภานักเรียน 15 คน นำเสนอนโยบายเพื่อการเลือกตั้งในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
Read more
ทีมพี่มัธยมฯแนะนำหลักสูตรและประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ขอขอบพระคุณท่านอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม เซอร์ คริสตอฟ เภกะนันทน์ คณะเซอร์ และคุณครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม
Read more
“ดนตรีสานสัมพันธ์” คณะเซอร์จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนวงดุริยางค์ที่เสียสละเวลามาซ้อมดนตรีเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและสังคมรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนพร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ผลงานทักษะทางดนตรีของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ณ เขื่อนริมน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama