logo

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมวางแผนและส่งเสริมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้อง ศาสนา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์ มาอบรมและแบ่งปันประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ “ระดมสมองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ให้กับคณะครูฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าระดับชั้น โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
Read more
ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 โดยเซอร์มารี-หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นประธานในพิธี  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ต้อนรับเซอร์แชรแมน บุญยวงและเซอร์อักเนสเซ วงษ์ยรรยง ในโอกาสที่เซอร์ทั้งสองท่านมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจีน ตั้น  นางสาวธนพร วัฒนธันยานนท์  นางสาวพรปรียา พิทักษ์ชกร  นางสาวนันนลิน ลักษณาภิรมย์  นางสาวยุวาพร โมสืบแสน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทีม ASC Assembly  ได้รับรางวัลชมเชยและประกาศนียบัตรพร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จากการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “BKK TB เด็กเทพฯ ยุติวัณโรค”  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Read more
วันที่ 28 มีนาคม 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดงานมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุการปฏิบัติการ “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อขอบคุณและเชิดชูเกียรติ แด่ มิส สุรางค์ ศรีสุทธินันทน์
Read more
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Read more
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น หายจากพระอาการประชวรในเร็ววันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Read more
วันที่ 23 มีนาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  โดย รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ และอาจารย์นภาลัย มีลา ณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort