logo

กิจกรรมต่างๆ

ผู้ได้รับรางวัล คนเก่งระดับประเทศ และระดับจังหวัด PRE-GIFTED ม.ต้น & PRE-9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2562 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ สนามสอบทั่วประเทศ    
Read more
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กราบอำนวยพรเซอร์มารีย์หลุยส์ พรฤกษ์งามอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และคณะเซอร์เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมกันนี้น้องๆได้ร้องเพลงบรรเลงส่งความสุขให้แก่พี่ๆโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนโดยคณะเซอร์จัดพิธีอัญเชิญพระกุมารเยซูไปอวยพรคณะครูและนักเรียน ตามห้องเรียน เพื่อขอพระพรจากพระองค์ในเทศกาลพระคริสตสมภพ หรือ คริสต์มาส สำหรับชีวิตที่ดีในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้  
Read more
วงดุริยางค์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับรางวัล เหรียญทองจากการประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 โดยมีคุณครูวิสา นิลพุดซา และคุณครูภาคภูมิ ดวงแก้ว เป็นผู้ฝึกสอน
Read more
นางสาวพชรพร วิสุทธิไพฑูรย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันขิมเดี่ยว7หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 โดยมีคุณครูนาฏยา งามเสงี่ยม เป็นผู้ฝึกสอน
Read more
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป ณ ห้องศาสนาและห้องสมุด
Read more
วันที่ 3-8 ธันวาคม 2562 เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม และมิสยุวดี เทียนไชย ได้เดินทางไปดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับโลก โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ พร้อมเสนอทุนให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมอาคารเรียน การเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และได้เยี่ยมชม Beijing New Talent Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติ และมีการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาศักยภาพของเด็ก และมีหลักสูตรการเรียนภาษาจีนที่ได้ผล หลังเสร็จภาระกิจความร่วมมือทางวิชาการ นางสาวมณฑ์ ด่านธาราเดช ศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น 103 ซึ่งปัจจุบันได้มาศึกษาต่อคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Capital medical university ได้เข้าพบและพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศจีนพร้อมรับประทานอาหารร่วมกับท่านอธิการิณีและคุณครู
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ พี่ๆนิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เตรียมความพร้อม แนะแนวทางด้านการศึกษาและอาชีพ ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ จำนวน 70 คน ณ ห้อง 601 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
Read more
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญการ และทีมงานจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ การอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูง ประเภทของเพลิงไหม้ การใช้เครื่องมือดับเพลิงและสาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
Read more
วันที่3 ธันวาคม 2562 คณะครูอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 94 ตอน เจาะลึกเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อก้าวสู่ อุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 ณ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (ICRAS)สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเยี่ยมชมกิจการ บริษัทยาสกาวา อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด  
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama