logo

กิจกรรมต่างๆ

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติหรงหวาย เมืองจูจี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและในโอกาสนี้ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมไปเรียนภาษาจีนช่วงปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 #MOU
Read more
ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่ง อาจจะมีกาสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง โดยการคัดเลือกในรอบนี้เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น สำรวจล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ลิขิตรัก ณ บางรัก Sign of love” ณ อาคารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมกิจกรรมในการแถลงข่าวโดยจัดการแสดงดนตรีไทยและร้องเพลงไทยฝึกซ้อมโดยมีสนาฎยาและมีสเมย์วิสา การร้อยพวงมาลัยฝึกซ้อมโดยมีสเพียงจันทร์ การทำของชำร่วยฝึกซ้อมโดยมีสยุวดี นาที โดยมีมีสสุรางค์เป็นผู้ประสานงาน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากท่านปลัดและแขกที่มาในงานว่านักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีความสามารถและ มีสมาธิในการทำงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณภาพจากเพจ สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office
Read more
กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน และ พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดย คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีและงานเลี้ยงอำลาในช่วงเย็น เมื่อวันที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สำรวจล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและคุณครูทุกคนตามมาตรการเบื้องต้น​ การป้องกันฝุ่นละออง​ (PM 2.5)
Read more
อาจารย์ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์และอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน การเป็นผู้บริหารและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
น.ส.พิมพ์พิชชา สินธุ์พิสิษฐ์วนิชกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 ของบริษัท CSR CPAll ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จากการประกวดแต่งบทร้อยกรอง มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 50 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศ #ครูผู้ส่งประกวด : มิสศิริวรรณ แม่นแย้ม #ผู้ให้การอบรม : อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์ อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และนักเขียนซีไรต์  อาจารย์ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์,  อาจารย์เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ และอาจารย์พินิจ นิลรัตน์
Read more
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ โครงการ BCC Artist Award 7 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย #ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงนัชชา ตรงศิริวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร เด็กหญิงปราณปริยา สังข์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร —————————————————————— #ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพรพุทธ เชื้อเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร นางสาวสราลี ภักดีวนิพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร คุณครูผู้รับผิดชอบ คุณครูพิชิต ลาดธรรมมา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา และการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2562  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ ค่ายลูกเสือไร่หุบพญา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort