logo

กิจกรรมต่างๆ

นักเรียนจำนวน 800 คน จากโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ร่วมฝึกซ่อมการแสดง 4 ภาค เพื่อแสดงหลังพิธีมิสซาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการเสด็จเยือนประเทศไทย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร / 13 พฤศจิกายน 2562
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรม สายน้ำ สายใจ วันลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในเทศกาลลอยกระทง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ FANPAGE โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ม.5 ได้แก่ วัดราชนัดดา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มิวเซี่ยมสยาม 
Read more
#ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม คุณครูวิสา นิลพุดซา และ คุณครูภาคภูมิ ดวงแก้ว
Read more
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2562 ASC SPORTS DAY 2019 Rompikul Games สามารถชมภาพทั้งหมดของกิจกรรมASC SPORTS DAY 2019 ได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  EP1        EP2
Read more
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อความสะดวกในการมอบตัว (วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 1. download และ print ทะเบียนประวัตินักเรียน 2. กรอกเอกสารให้สมบูนรณ์ 3. ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารอื่นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ      
Read more
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มโรงเรียนด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ กับสถานบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ณ สถานบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
Read more
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 วจนพิธีกรรมวอนขอพระพร โอกาสเปิดภาคเรียน โดยคุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิชเป็นประธานในพิธี
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ #วงPodjamarn Wind Ensemble วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama