logo

กิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ #วงPodjamarn Wind Ensemble วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภท Concert Band Showcase จากการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย “Music and Marching Arts International 2019” ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล
Read more
ร่วมแสดงความยินดีกับ  วงโยธวาทิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ที่สามารถคว้ารางวัล … “เหรียญทอง”  จาก การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย 2019 ประเภท Concert Band Showcase ………. จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ  Music & Marching Arts International  (สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม  
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้ให้ทีมวิศวกร ซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาทำการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตึกด้านการรองรับน้ำหนัก ภายหลังเกิดเหตุการณ์เครนหักและวัสดุก่อสร้างตกใส่หลังคาโรงเรียน รวมถึงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมชมและฟังการบรรยายหลักการทำงานของทีมวิศวกรด้วย โดยใช้กระบวนการทดสอบด้วยการเติมน้ำเข้าไปในห้องเรียนที่อยู่ชั้น 3 ที่มีแผ่นยางรองน้ำ ซึ่งมีการคำนวณปริมาณน้ำที่ใส่แทนน้ำหนักของจำนวนนักเรียนและสิ่งของต่างๆภายในห้องเรียน ส่วนด้านล่างของพื้นห้องมีการติดตั้งเสาเหล็กค้ำยัน เพื่อที่จะวัดการแอ่นตัวของโครงสร้างและตรวจดูการรับน้ำหนักของพื้นห้อง ซึ่งจะมีการส่งรายงานผลให้ทราบภายหลัง
Read more
วันที่12-14 กรกฎาคม 2562 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ร่วมฟื้นฟูจิตใจประจำปี โดยมี เซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์เป็นผู้ให้การอบรม ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหม้ได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /6 ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยมีคุณพ่อ เบเนดิก พรชัย แก้วแหวน เป็นประธานในพิธี  
Read more
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมถวายเทียนพรรษา และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์วัดยานนาวาเพื่อให้คณะครูและนักเรียนและชุมชนได้ทำบุญร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
ตัวแทนนักเรียนชั้นม.2ไปส่งมอบความสุขและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่บ้านผู้สูงอายุลำไทร ปทุมธานี
Read more
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่4 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมการแข่งขันspelling bee(English Spelling Bee competition high school level) ผลปรากฎว่า ทีมของนางสาวพิมพ์ลภัส​ เครือครุฑ​  และนางสาวณัฐนันท์ จารุพุทธิศิริพจน์ นักเรียนชั้น ม6/4ได้รับรางวัลที่4 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 66 ทีม และนอกจากนี้ นางสาวธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ และนางสาวปาณิสรา กลิ่นขจร ม4/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย คุณครู Cecilia เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
Read more
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ และ ความสำคัญของวันชาติฝรั่งเศสรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ชาวฝรั่งเศสได้จัดขึ้นในการเฉลิมฉลองประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการของนักเรียนสายศิลป์-ฝรั่งเศส การร้องเพลงเป็นภาษาฝรั่งเศส การสาธิตอาหารฝรั่งเศส ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
วันที่ 11 กรฎาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดปรกยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama