logo

กิจกรรมต่างๆ

ขอแสดงความยินดีกับ ชนิภรณ์ มาธโนปจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Writing Contest และ นภัสสร จันทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 รายการ Bilingual Singing Contest จากกิจกรรม RSU English Language Academic Contest 2023 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่27 มกราคม 2566 โดย Ms.Cecilia Parallag ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
Read more
ร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีม Unintersect จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2022 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ โดยมีสมากชิกเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.เด็กหญิงอัญชิสา น้อยมณี ม.1/4 2.เด็กหญิงอรนรินทร์ เเก้วเสริมวงศ์ ม.1/4 3.เด็กหญิงสรวีย์ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา ม.2/3 4.เด็กหญิงกุลธนัชญ์ เชียงแรง ม.3/3 ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ม.อิทธิศักดิ์ อินทรประเสริฐ ม.คุณภัทร์ สังกลม
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดอบรมเกี่ยวกับ MY ROBOT TIME (Thailand) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้คือ คุณรวีวัชร์ ตรีสินบุรพงศ์ ในวันที่ 8 และ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
กิจกรรมแสดงผลงานชมรม ครั้งที่ 2 “KERMESSE” วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ทักษะความรู้ ความสามารถตามความสนใจของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5
Read more
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565ภายใต้หัวข้อ”จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยนวัตกรรมนำสู่green economy” วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
Read more
ตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ และ คณะแพทย์ รอบ Portfolio” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 47 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu