logo

กิจกรรมต่างๆ

นื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำหรับปี 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566” ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น และความพยายามในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีเกณฑ์คัดเลือกสำคัญ คือ เป็นบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่โดดเด่น เป็นรูปธรรม และประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2565 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้บุคคลและหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลดังกล่าวจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Read more
เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรีย Commencement Exercises High School Department 2022 – 2023 เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
Read more
รับสมัคร ครูภาษาไทย  1     อัตรา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  มีความประสงค์ รับสมัคร ครูสุขศึกษาและพลศึกษา1     อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร  มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว(มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร) จบปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยหรือที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง ห้องวิชาการ อาคาร 2  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เลขที่ 25ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 02-234-7779
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ ชนิภรณ์ มาธโนปจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Writing Contest และ นภัสสร จันทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 รายการ Bilingual Singing Contest จากกิจกรรม RSU English Language Academic Contest 2023 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่27 มกราคม 2566 โดย Ms.Cecilia Parallag ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
Read more
ร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีม Unintersect จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2022 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ โดยมีสมากชิกเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.เด็กหญิงอัญชิสา น้อยมณี ม.1/4 2.เด็กหญิงอรนรินทร์ เเก้วเสริมวงศ์ ม.1/4 3.เด็กหญิงสรวีย์ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา ม.2/3 4.เด็กหญิงกุลธนัชญ์ เชียงแรง ม.3/3 ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ม.อิทธิศักดิ์ อินทรประเสริฐ ม.คุณภัทร์ สังกลม
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu