logo

งานแนะแนว

สถาบัน The Coach Education โดย AJ.SUMI & Teams จัดสอนนักเรียนในหัวข้อ IELTS Preparation เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และ 6/4 จำนวน 75 คน ณ ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.40-15.15 น.
Read more
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่4 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมการแข่งขันspelling bee(English Spelling Bee competition high school level) ผลปรากฎว่า ทีมของนางสาวพิมพ์ลภัส​ เครือครุฑ​  และนางสาวณัฐนันท์ จารุพุทธิศิริพจน์ นักเรียนชั้น ม6/4ได้รับรางวัลที่4 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 66 ทีม และนอกจากนี้ นางสาวธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ และนางสาวปาณิสรา กลิ่นขจร ม4/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย คุณครู Cecilia เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
Read more
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  จัดแนะแนวในหัวข้อ เจาะลึก TCAS รอบ 1 Portfolio ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระยุทธ บุญมา (ดร.พี่น็อต)  พี่แนะแนว TCASter อาจารย์ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์  (ครูพี่ภัทร์) ignite by OnDemand และคุณพรพิมล เรืองวุฒิชนะพืช (พี่ตาล ประธานรุ่น ASC 92) และทีมงานจาก LEARN corporation มาให้คำแนะนำ ในหัวข้อ เจาะลึก TCAS รอบ 1 Portfolio ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 110 คน ณ ห้อง 601 เวลา 15.20-17.00 น. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
Read more
S P Jain School of Global Management ( SP Jain ) นำโดย Dr.John Fong CEO&Head of Campus (Singapore) จากประเทศสิงคโปร์ได้มาแนะนำหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นม.5และม.6 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 149 คน เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ General Aptitude Test (GAT) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด โดยจัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชา วิทยไพสิฐสันต์ ม.6/2 เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) โดย นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน) ระหว่างเวลา 06.30-11.00 น.
Read more
ในโลกยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่เรามีทักษะความรู้ในภาษาที่ 2 หรือ 3 อาทิภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ มักจะทำให้เราได้เปรียบเสมอในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยเปิดโอกาสให้การทำงานหรือการทำธุรกิจของเราได้กว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงค่าตอบแทนของคนทำอาชีพด้านภาษาย่อมสูงขึ้นตามความยากของการเรียน และความต้องการของตลาดแรงงาน ศูนย์ PIM CAREER ACADEMY ขอเรียนเชิญคณาจารย์และน้องๆนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย ร่วมเปิดโลกทัศน์ด้านภาษาต่างประเทศ ในโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 87 ตอน “เปิดโลกแห่งภาษากับ เทรนด์อาชีพปัจจุบันสู่อนาคตในยุคดิจิทัล 4.0” 📌Exclusive ศึกษาและเยี่ยมชมกิจการ King Power ศรีวารี คอมเพล็กซ์ กิจการร้านค้าปลอดภาษีอากรรายแรกในประเทศไทย #วันอังคาร9เมษายน62 เวลา 07.00-17.00 น. สถานที่ : Convention Hall 2 ชั้น 3 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่ง จำนวน10โรงเรียนเท่านั้น (ครู 2ท่าน นักเรียน 4คน ต่อโรงเรียน) […]
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ ผศ.ณัฐนันท์ แนวมาลี หัวหน้าภาคสาขาวิชาการออกแบบ นิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) คุณคนที่หนึ่ง แสงหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาสาขา การออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ คุณศุภวัฒน์ บุญยิ่งพัฒนะ ฝ่ายรับนักศึกษา ผู้ประสานงานวิทยากร มาให้คำแนะนำการจัดทำ Portfolio และ เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 70 คน ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 601 อาคาร 2
Read more
ติวเข้มภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์คณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูกอล์ฟ) ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 22 มกราคม 2562
Read more
#อุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 8 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณสถาบันทางการศึกษา ที่มาร่วมออกบูธ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โดยงานแนะแนว ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยกว่า 20 สถาบัน มาให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ คณะ สาขาวิชา แนวทางการศึกษา และ การประกอบอาชีพ
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu