logo

งานแนะแนว

ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา www.stamford.edu หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา www.siit.tu.ac.th หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปืดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา สอบตรง และ สอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา www.tni.ac.th/register หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
นางสาว ฉัตรทิพย์ โกระวิโยธิน และ  นางสาว มาตินา อนุตรพร ศิษย์เก่ารุ่น 102 ที่มาให้คำแนะนำน้องๆ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเลือกแผน การเรียน และ แนะนำน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา และแนวทางการสอบชิงทุนมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  
Read more
งานแนะแนว ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ ครั้งที่ 34 ประจำปี การศึกษา 2562  สอบประมวลความรู้วิชาภาษาอังกฤษ จัดสอบโดย  บริษัท เสริมปัญญา จำกัด  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 23 คน สอบวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562  เวลา 8.00-10.00 น. ณ ห้อง 203 อาคาร 1  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ ได้มาเป็นวิทยากรดำเนินการสอบวัดความถนัดทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบโดย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-11.50 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับสถาบัน The Coach Education จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 48 คน ในหัวข้อ  TU-GET Prepration จัดสอนโดย AJ.Steven ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
Read more
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี แนะนำหลักสูตร การเรียน การสอน เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ การโรงแรม และการครัว ให้กับนักเรียนที่สนใจ  ณ ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
Read more
วันที่ 8 สิงหาคม 2562  กิจกรรม True ปลูกปัญญา School Tour Upskill O-net โดยคุณกฤศ ลิกขไชย และคุณกันตภณ ตาดทองแถว พร้อมทีมงานที่มามอบซิมทรู และแนะนำความรู้จากการใช้ Application ต่างๆอย่างรอบรู้และมีประโยชน์ในการสืบค้นหาข้อมูล เพื่อส่งเสริมการเรียน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการพิชิต O-net ด้วยการฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลายและมีครบในทุกรายวิชา ทำให้นักเรียนมีการตื่นตัวด้านการเรียน และมีความกระตือรือร้นกับกิจกรรมดีๆที่ได้รับจากพี่ๆทีมงานทรูปลูกปัญญา ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
นางสาวสุชาวดี แสนคำนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน มาให้ความรู้เรื่อง “แนวการทำข้อสอบ HSK4” และ นางสาวณัฐธชา เปรมสุวรรณ นักเรียนทุนเฉินเจียเกิง มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน มาให้ความรู้เรื่อง การไปศึกษาต่อประเทศจีนและการขอทุนในการเรียนที่ประเทศจีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu