logo

PIM Language Competition ครั้งที่4

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่4 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมการแข่งขันspelling bee(English Spelling Bee competition high school level) ผลปรากฎว่า ทีมของนางสาวพิมพ์ลภัส​ เครือครุฑ​ 
และนางสาวณัฐนันท์ จารุพุทธิศิริพจน์ นักเรียนชั้น ม6/4ได้รับรางวัลที่4 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 66 ทีม และนอกจากนี้ นางสาวธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ และนางสาวปาณิสรา กลิ่นขจร ม4/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย
คุณครู Cecilia เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu