logo

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 14 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ดำเนินการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนภายในห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการต่างๆ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 จาก ศบค. และสาธารณสุข *ขอขอบคุณพี่ๆ พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ที่มาช่วยทำความสะอาด
Read more
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ภาคฤดูร้อน ปี 2564
Read more
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมมือกับ BASE Playhouse สถาบันการเรียนรู้และสร้างทักษะในอนาคตกับเด็กยุคใหม่ สร้างหลักสูตร “Foundation of Business & Innovation” สุดพิเศษขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ลองเล่น เรียน รู้ และทดลองเปลี่ยนสิ่งที่สนใจ (Passion) ให้กลายเป็นนวัตกรรมและธุรกิจที่ยั่งยืน ในแบบของตัวเอง ทักษะผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม (Entreprenureship & Innovation) กำลังเป็นพื้นฐานที่จำเป็นกับเด็กยุคใหม่ เพื่อใช้ชีวิตในอนาคตอย่างยั่งยืน รอชมผลงานสุดพิเศษจากนักเรียนของเราในปีการศึกษานี้ได้เลย #ASC #BASEPlayhouse
Read more
“การเงินเป็นเรื่องง่าย หากมีรูปแบบการเรียนที่เหมาะสม” “ASC The Next Generation ต้องเติบโตอย่างฉลาด และรอบด้าน” ทางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ทันยุค ทันสมัย และเล็งเห็นเรื่องความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ จึงเชิญศิษย์เก่า คุณจิญาดา พฤกษาชลวิทย์ และคุณรุ่งทิวา เหล่าดารา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน-นักวางแผนการเงิน มาร่วมออกแบบแผนหลักสูตร financial literacy ให้กับน้องๆ ในปีการศึกษา 2564 นี้ “การเงินเป็นเรื่องง่าย หากมีรูปแบบการเรียนที่เหมาะสม”
Read more
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่รู้จักใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดย คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานใน และพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
วันที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ได้เข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “เลือกในสิ่งที่ใช่ เรียนในสิ่งที่ชอบ ครูพร้อมสนับสนุนอย่างสุดกำลัง”
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองครบ 325 ปี การก่อตั้งคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 เวลา 09:30 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu