logo

Monthly Archives: September 2018

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์นฤชิต ธงยศ (อาจารย์โอ) Bachelor of Science in Chemistry ประสบการณ์สอนเคมีภาคไทย และ SAT Subject Chemistry กว่า 20 ปี นักเรียน ม.6 ให้ความสนใจในการติว SAT Subject (Chemistry) จำนวน 2 คน ณ ห้อง 303 เวลา 16.15 – 17.27 น. วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ Miss Sumi Sricha Brown (ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ) BBA in Hospitality ประเทศ เนเธอร์แลนด์ สอบได้ IELTS 9 (เต็ม 9) ให้เกียรติมาแนะนำการทำข้อสอบ IELTS ให้กับนักเรียน ม.6 ที่สนใจ จำนวน 10 คน ณ ห้อง 303 เวลา 16.20 -17.45 น. วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์ปณิชา เจติยานุวัตร (อ.ติวเตอร์) ปริญญาโท Capital Finance ประเทศอังกฤษ และ Miss Sumi Sricha Brown (ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ) BBA in Hospitality ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ให้เกียรติมาแนะนำการทำข้อสอบ New SAT (Math & Verbal )ให้กับนักเรียน ม.6 ที่สนใจ จำนวน 22 คน ณ ห้อง 303 เวลา 16.30 -18.27 น. วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์ปณิชา เจติยานุวัตร (อ.ติวเตอร์) ปริญญาโท Capital Finance ประเทศอังกฤษ และ อาจารย์นันภัทร์ อภิพงษ์รัตนสุข (อ.แพรว) ปริญญาโท Biomedical มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาแนะนำการทำข้อสอบ BMAT ให้กับนักเรียน ม.6 สายวิทย์ ณ ห้อง 303 เวลา 15.45-18.00 น. วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นำคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมบริษัท Google สำนักงานประจำประเทศไทย ชั้น 14 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโค่เพล็กซ์ ถ.วิทยุ/เพลินจิต เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการคิด วิธีการทำงานของคนในองค์กรกูเกิล ที่เน้นทำสิ่งที่ถูกต้อง (do the right thing) ทำอย่างมั่นใจ (being proactive) มองเป้าหมายเป็นหลัก (being focused) ทำให้เกินเป้าหมายอยู่เสมอ (go for the extra mile) คิดนอกกรอบ ให้รางวัลกับตัวเอง ให้ความสำคัญกับทีม ทำงานอย่างโปร่งใส ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21: YSC 2019 ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงานนานาชาติ Intel ISEF 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2019 มี 2 ขั้นตอนหลักๆ (โดยย่อ) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเยาวชน (นักเรียน/ผู้เข้าแข่งต้องทำทุกคน คุณครูไม่ต้องลงทะเบียน นักเรียนที่เคยลงแล้วไม่ต้องลงซ้ำ เพียงแค่เข้าระบบมาอัฟเดทสถานะการศึกษาเท่านั้น) ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ (เฉพาะนักเรียนที่เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อนร่วมทีม และคุณครูที่ปรึกษาไม่ต้องลงทะเบียน) YSC 2019 ปีนี้ เปิดรับส่งโครงงานทาง Online เท่านั้น รอบแรกไม่ต้องส่งข้อเสนอโครงงานและเอกสารใดๆ มาที่ศูนย์ประสานงาน สาขาที่เปิดแข่งขัน ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) คอมพิวเตอร์ (Computer) วิศวกรรม (Engineering) วิทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) […]
Read more
#รางวัลยอดนักอ่าน #งานห้องสมุด ——————————————————————— งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมยอดนักอ่านขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนรักการอ่านและการค้นคว้า และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอ่านหนังสือและนำข้อมูลที่อ่านมาบันทึกเพื่อฝึกให้เป็นคนรักการเรียนรู้ตลอดเวลา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
การแข่งขันขับร้องเต้นประกอบเพลงภาษาจีน ————————————————- นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จำนวน 37 คน  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันขับร้องเต้นประกอบเพลงภาษาจีน จัดโดย โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ (Friendship ) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ณ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ “ La langue française , un atout professionnel ได้รับรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama