logo

Monthly Archives: September 2018

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์นฤชิต ธงยศ (อาจารย์โอ) Bachelor of Science in Chemistry ประสบการณ์สอนเคมีภาคไทย และ SAT Subject Chemistry กว่า 20 ปี นักเรียน ม.6 ให้ความสนใจในการติว SAT Subject (Chemistry) จำนวน 2 คน ณ ห้อง 303 เวลา 16.15 – 17.27 น. วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ Miss Sumi Sricha Brown (ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ) BBA in Hospitality ประเทศ เนเธอร์แลนด์ สอบได้ IELTS 9 (เต็ม 9) ให้เกียรติมาแนะนำการทำข้อสอบ IELTS ให้กับนักเรียน ม.6 ที่สนใจ จำนวน 10 คน ณ ห้อง 303 เวลา 16.20 -17.45 น. วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์ปณิชา เจติยานุวัตร (อ.ติวเตอร์) ปริญญาโท Capital Finance ประเทศอังกฤษ และ Miss Sumi Sricha Brown (ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ) BBA in Hospitality ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ให้เกียรติมาแนะนำการทำข้อสอบ New SAT (Math & Verbal )ให้กับนักเรียน ม.6 ที่สนใจ จำนวน 22 คน ณ ห้อง 303 เวลา 16.30 -18.27 น. วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์ปณิชา เจติยานุวัตร (อ.ติวเตอร์) ปริญญาโท Capital Finance ประเทศอังกฤษ และ อาจารย์นันภัทร์ อภิพงษ์รัตนสุข (อ.แพรว) ปริญญาโท Biomedical มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาแนะนำการทำข้อสอบ BMAT ให้กับนักเรียน ม.6 สายวิทย์ ณ ห้อง 303 เวลา 15.45-18.00 น. วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นำคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมบริษัท Google สำนักงานประจำประเทศไทย ชั้น 14 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโค่เพล็กซ์ ถ.วิทยุ/เพลินจิต เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการคิด วิธีการทำงานของคนในองค์กรกูเกิล ที่เน้นทำสิ่งที่ถูกต้อง (do the right thing) ทำอย่างมั่นใจ (being proactive) มองเป้าหมายเป็นหลัก (being focused) ทำให้เกินเป้าหมายอยู่เสมอ (go for the extra mile) คิดนอกกรอบ ให้รางวัลกับตัวเอง ให้ความสำคัญกับทีม ทำงานอย่างโปร่งใส ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21: YSC 2019 ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงานนานาชาติ Intel ISEF 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2019 มี 2 ขั้นตอนหลักๆ (โดยย่อ) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเยาวชน (นักเรียน/ผู้เข้าแข่งต้องทำทุกคน คุณครูไม่ต้องลงทะเบียน นักเรียนที่เคยลงแล้วไม่ต้องลงซ้ำ เพียงแค่เข้าระบบมาอัฟเดทสถานะการศึกษาเท่านั้น) ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ (เฉพาะนักเรียนที่เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อนร่วมทีม และคุณครูที่ปรึกษาไม่ต้องลงทะเบียน) YSC 2019 ปีนี้ เปิดรับส่งโครงงานทาง Online เท่านั้น รอบแรกไม่ต้องส่งข้อเสนอโครงงานและเอกสารใดๆ มาที่ศูนย์ประสานงาน สาขาที่เปิดแข่งขัน ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) คอมพิวเตอร์ (Computer) วิศวกรรม (Engineering) วิทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) […]
Read more
#รางวัลยอดนักอ่าน #งานห้องสมุด ——————————————————————— งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมยอดนักอ่านขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนรักการอ่านและการค้นคว้า และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอ่านหนังสือและนำข้อมูลที่อ่านมาบันทึกเพื่อฝึกให้เป็นคนรักการเรียนรู้ตลอดเวลา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
การแข่งขันขับร้องเต้นประกอบเพลงภาษาจีน ————————————————- นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จำนวน 37 คน  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันขับร้องเต้นประกอบเพลงภาษาจีน จัดโดย โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ (Friendship ) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ณ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ “ La langue française , un atout professionnel ได้รับรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort