logo

ตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทักษะทางภาษาฝรั่งเศส La langue française , un atout professionnel

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

ตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ณ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ “ La langue française , un atout professionnel

ได้รับรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu