logo

Monthly Archives: August 2018

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ —————————————- แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ #วิธีป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการหมั่นออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่มีคนแออัด ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้โดยการหายใจรดกัน การไอและการจาม และที่สำคัญถ้าเป็นไข้แล้วมีอาการไอมาก หายใจติดขัด หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก ควรรีบมาพบแพทย์ทันที ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
กิจกรรมเดินทางไกลเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]   ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 หัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” ชิงทุนการศึกษามูค่ารวม 330,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว กติกาการประกวด ส่งภาพวาดในหัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากหนังสือ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” หรือทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้ววาดภาพภายใต้หัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ […]
Read more
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards – TPA” ภายใต้แนวคิด “Smart Growth & Smart Sustainability” ชิงเงิรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน นักเรียน นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคล กลุ่มองค์กร ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ รายละเอียดผลงานประกวด ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ มีเอกลักษณ์ มีความเป็นสากล และต้องสื่อความหมาย ชัดเจน เข้าใจง่าย สอดคล้องภายใต้แนวคิดที่กำหนด ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยข้อความ “TPA” และ “Thailand Planning Awards” เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง ไม่เกี่ยวกับการเมือง และการหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น […]
Read more
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (สนท.) ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กติกาการประกวด ขนาดของผลงาน มีขนาดเท่ากับ 26×37.5 cm. ภาพผลงานที่ใช้ประกวด ใช้สีชนิดใดก็ได้ ตามความถนัด โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนำสี และอุปกรณ์ที่ใช้มาเอง ยกเว้นกระดาษทางสมาคมฯ จะจัดเตรียมให้ ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ใช้ความคิด เทคนิคการระบายสีของผู้เข้าประกวดเองเท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น หนึ่งสถานศึกษา สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้จำนวนไม่จำกัด ระยะเวลาการรับสมัคร   รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561 โดยกรอกฟอร์มลงทะเบียนนี้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทางเพจสมาคมฯ เว็บไซต์สมาคมฯ และตามอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แข่งขันและประกาศผู้ชนะการประกวด ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจะเริ่มลงทะเบียนรับกระดาษวาดรูป เวลา 10.00 น. ณ จุดลงทะเบียน เริ่มแข่งขันวาดภาพในเวลา 10.00 น. โดยสามารถเลือกจุดวาดตามใจชอบ เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่เวลา […]
Read more
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญชวนเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิด “ปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการปลูกป่า และได้แสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ เพื่อให้มีตราสัญลักษณ์ของการปลูกป่าที่จะใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่รณรงค์ทั้งในช่องทางหลัก สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เงื่อนไขการส่งผลงานในการประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องออกแบบตราสัญลักษณ์ลงบนกระดาษ A4 ตามที่กำหนด ที่สามารถสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ และการประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการปลูกป่า โดยส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 1 ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการคัดลอกผลงานใดมาบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลงานที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ อีเมล : [email protected] ส่งทางไปรษณีย์ คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและประชาสัมพันธ์ฯ สำนักประชาสัมพันธ์ อาคารสุขประพฤติ ชั้น 14 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ […]
Read more
กิจกรรมการฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]   ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้าร่วมกราบอำนวยพรท่านอธิการิณี เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องศาสนา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับเกียรติจาก คุณอรวรรณ พยุหนาวีชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การประกวดออกแบบบัตรโบว์ลิ่งการกุศล”   ผลการแข่งขันออกแบบบัตรโบว์ลิ่งการกุศล อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐพิมล  หัสดี และ นางสาวพิรญาณ์  สุทธิปริญญานนท์ นักเรียนชั้น ม.5/4 อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวอารดา  บุญประสิทธิผล นักเรียนชั้น ม.4/4 และ นางสาวกัลยรัตน์  ศรีชิษณุศาสตตริน นักเรียนชั้น ม.4/5 อันดับที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงปุณิกา  พรรณธรรม และ เด็กหญิงถาวริน  ทวีรุ่งบรรจง นักเรียนชั้น ม.2/2 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา การฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]   ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama