logo

มอบรางวัลกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับเกียรติจาก คุณอรวรรณ พยุหนาวีชัย
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การประกวดออกแบบบัตรโบว์ลิ่งการกุศล”

 

ผลการแข่งขันออกแบบบัตรโบว์ลิ่งการกุศล
อันดับที่ 1 ได้แก่
นางสาวณัฐพิมล  หัสดี และ นางสาวพิรญาณ์  สุทธิปริญญานนท์ นักเรียนชั้น ม.5/4

อันดับที่ 2 ได้แก่
นางสาวอารดา  บุญประสิทธิผล นักเรียนชั้น ม.4/4 และ นางสาวกัลยรัตน์  ศรีชิษณุศาสตตริน นักเรียนชั้น ม.4/5

อันดับที่ 3 ได้แก่
เด็กหญิงปุณิกา  พรรณธรรม และ เด็กหญิงถาวริน  ทวีรุ่งบรรจง นักเรียนชั้น ม.2/2

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu