logo

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562(7 มีนาคม 2562) แนวปฏิบัตสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>>>>>>>>แนวปฏิบัติ<<<<<< ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1   >>>>>>>>>ผลการสอบม.1<<<<<< ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4  >>>>>>>>>ผลการสอบม.4<<<<<<
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตารางสอบและเนื้อหาสอบปลายภาค    ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
มาตรการเบื้องต้น การป้องกันฝุ่นละออง (PM 25) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์     ทางโรงเรียนอัสสัมขัญคอนแวนต์มิได้นิ่งนอนใจที่จะหาวิธีและมาตรการป้องกัน ด้วยความไม่ประมาทและไม่ตื่นตระหนก เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรัก มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองในอากาศ วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย ให้คำแนะนำนักเรียนเรื่องการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง แจ้งสถานที่ก่อสร้างอาคารข้างเคียง เพื่อหาแนวทางป้องกันการกระจายของฝุ่นละออง ทางโรงเรียนจะแจกหน้ากากอนามัยให้ครูและนักเรียนทุกคนในวันจันทร์ 4 ก.พ. 62 มีการตรวจวัดระดับค่าฝุ่นละอองภายในโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวัง
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญ​คอนแวนต์​ ประกาศ​หยุดเรียน วันที่ 31 ม.ก. 2562และ วันที่ 1 ก.พ. 2562
Read more
รับสมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์และครูศิลปะชั้นมัธยมศึกษา  คุณสมบัติ ครูคณิตศาสตร์ จบปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุณสมบัติรับครูศิลปะ จบ ปริญญาตรีด้านศิลปะศึกษา มีประสบการณ์สอนระดับมัธยมศึกษาและรักการทำงานบริการด้านป้ายประชาสัมพันธ์และงานศิลป์ในองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมเป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.-00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม  02-364-7779 ต่อ 213
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561   ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4  ปีการศึกษา 2562   รายการ วัน-เวลา สถานที่ 1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร         มัธยมศึกษาปีที่ 1         มัธยมศึกษาปีที่ 4    พฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง อังคารที่ 5 มีนาคมม 2562 1.    http://www.asc.ac.th 2.    ห้องการเงิน อาคาร 1 (เฉพาะในเวลาราชการ) 2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์   พฤหัสที่ 7  มีนาคม  2562 เวลา  8.30-12.30  น. สอบข้อเขียน เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์(นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)  อัสสัมชัญคอนแวนต์ 3. การประกาศผลการสอบ จันทรที่  11  มีนาคม  2562 http://www.asc.ac.th 4. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน ศุกร์ที่  […]
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama