logo

ข่าวประกาศ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สรุปเนื้อหาสอบและตารางสอบ ประเมินสรุปคร้ังที่2 ภาคเรียนที่ 2/2563 
Read more
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564(เฉพาะ online) สอบ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 >>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.1<<<<< >>>>>ตราวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ม.4<<<<< *หากพบปัญหาติดต่อฝ่ายธุรการ 022347779 ,022358608, 026306238*รายชื่อเฉพาะที่สมัครผ่านระบบ online เท่านั้น*บางครั้งการใช้งานผ่านเครื่อข่าย AIS หรือ 3BB อาจเกิดความผิดพลาดในการใช้งาน ให้ลองใช้เครื่อข่ายอื่น แผนที่โรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ – Google Maps
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu