logo

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ม.1 – 6

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยงานสัมพันธ์ชุมชนจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมพัฒนาสถานศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu