logo

อบรมแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนงานปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้ารับการอบรมหัวข้อเรื่อง “การคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้และการจัดสวนถาด” โดยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตบางรัก มาเป็นวิทยากร

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu