logo

ร่วมพิธีฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์ อัลเฟรด เดอ เซนต์รอค

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559
คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูฯพร้อมด้วยสมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์คณะศิษย์เก่า ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา บางรัก ร่วมพิธีฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์ อัลเฟรด เดอ เซนต์รอค อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu