logo

MOU Signing Ceremony The MUIC Excellence Entrance Track (MEET) Program

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมลงนาม MOU Signing Ceremony
The MUIC Excellence Entrance Track (MEET) Program
กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรศ.ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ ร่วม ลงนาม
ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น ๓ อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu