logo

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผลการสอบเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563
เพื่อความสะดวกในการมอบตัว (วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้
1. download และ print ทะเบียนประวัตินักเรียน
2. กรอกเอกสารให้สมบูนรณ์
3. ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารอื่นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ

 

 

 

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama