logo

Daily Archives: October 8, 2018

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบชิงทุนการศึกษา 100 % มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 อาคาร 1 ห้อง 301-304 เวลา 9.00-16.00 น.
Read more
Sea (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ : Gifts from dad” ปีที่ 2 หัวข้อ “จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งปลูกฝังแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อในการให้ความรู้ให้มีความทันสมัย และเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ง่ายยิ่งขึ้น โจทย์การแข่งขัน การประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ “จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์” ผู้เข้าประกวดจะต้องนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในด้านการจัดการน้ำเสียและการจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี มาเป็นแก่นของการคิดเกม โดยผู้เล่นเกมนอกจากจะได้รับความสนุกแล้ว ยังได้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริอีกด้วย แนวเกมในการประกวดครั้งนี้เป็นเกมแนวครอบครัวที่ออกแบบสำหรับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเล่นร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้ มีระยะเวลาในการเล่นประมาณ 15 – 30 นาที ทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องส่งผลงานที่พร้อมเล่นเกมได้จริง 1 ชิิ้น พร้อมผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลด และส่งวีดีโอสาธิตการเล่นเกม ความยาวไม่เกิน 15 นาที คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน การประกวดจะเป็นในรูปแบบทีม ทีมละ 3-5 คน สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องมีสัญชาติไทย […]
Read more
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้เข้าประกวด รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม กำหนดไม่เกิน ๔ คน รุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) อายุตั้งแต่ ๑๙ ปี ขึ้นไป และกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม กำหนดไม่เกิน ๓ คน กำหนดการประกวด รับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รางวัลการประกวด เงินรางวัลรุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล […]
Read more
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของพลังพลเมืองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมและประเทศได้ เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกพลเมือง โดยจัดทำเป็นหนังสั้นส่งเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นพลเมืองไทย ประเภทการประกวด ประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดอายุและสถาบันการศึกษา ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป เนื้อหาและรูปแบบ เนื้อหาเน้นการส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองไทย โดยกำหนดชื่อเรื่องมาด้วย หนังสั้น เนื้อหาและสาระความยาว 3 – 5 นาที (ไม่รวมไตเติ้ล และเครดิตท้าย) รูปแบบของหนังสั้นไม่จำกัดวิธีการถ่ายทำ หรือการนำเสนอ หมายเหตุ สามารถค้นหาเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองได้ที่ www.kpi.ac.th ระยะเวลาการส่งผลงาน ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2561 วิธีการสมัครและการส่งผลงาน ผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวด ต้องส่งหนังสั้น พร้อมเอกสารตามรายการด้านล่าง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา […]
Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ “การศึกษาไทยเพื่อเด็กยุคใหม่ GEN NEXT” ในงานครบรอบ 120 ปี คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย “SPC Academic Bazaar ติดปีกปัญญา พาสู่โลกอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] ชมภาพกิจกรรมและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama