logo

Daily Archives: October 8, 2018

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบชิงทุนการศึกษา 100 % มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 อาคาร 1 ห้อง 301-304 เวลา 9.00-16.00 น.
Read more
Sea (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ : Gifts from dad” ปีที่ 2 หัวข้อ “จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งปลูกฝังแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อในการให้ความรู้ให้มีความทันสมัย และเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ง่ายยิ่งขึ้น โจทย์การแข่งขัน การประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ “จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์” ผู้เข้าประกวดจะต้องนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในด้านการจัดการน้ำเสียและการจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี มาเป็นแก่นของการคิดเกม โดยผู้เล่นเกมนอกจากจะได้รับความสนุกแล้ว ยังได้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริอีกด้วย แนวเกมในการประกวดครั้งนี้เป็นเกมแนวครอบครัวที่ออกแบบสำหรับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเล่นร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้ มีระยะเวลาในการเล่นประมาณ 15 – 30 นาที ทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องส่งผลงานที่พร้อมเล่นเกมได้จริง 1 ชิิ้น พร้อมผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลด และส่งวีดีโอสาธิตการเล่นเกม ความยาวไม่เกิน 15 นาที คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน การประกวดจะเป็นในรูปแบบทีม ทีมละ 3-5 คน สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องมีสัญชาติไทย […]
Read more
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้เข้าประกวด รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม กำหนดไม่เกิน ๔ คน รุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) อายุตั้งแต่ ๑๙ ปี ขึ้นไป และกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม กำหนดไม่เกิน ๓ คน กำหนดการประกวด รับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รางวัลการประกวด เงินรางวัลรุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล […]
Read more
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของพลังพลเมืองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมและประเทศได้ เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกพลเมือง โดยจัดทำเป็นหนังสั้นส่งเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นพลเมืองไทย ประเภทการประกวด ประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดอายุและสถาบันการศึกษา ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป เนื้อหาและรูปแบบ เนื้อหาเน้นการส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองไทย โดยกำหนดชื่อเรื่องมาด้วย หนังสั้น เนื้อหาและสาระความยาว 3 – 5 นาที (ไม่รวมไตเติ้ล และเครดิตท้าย) รูปแบบของหนังสั้นไม่จำกัดวิธีการถ่ายทำ หรือการนำเสนอ หมายเหตุ สามารถค้นหาเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองได้ที่ www.kpi.ac.th ระยะเวลาการส่งผลงาน ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2561 วิธีการสมัครและการส่งผลงาน ผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวด ต้องส่งหนังสั้น พร้อมเอกสารตามรายการด้านล่าง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา […]
Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ “การศึกษาไทยเพื่อเด็กยุคใหม่ GEN NEXT” ในงานครบรอบ 120 ปี คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย “SPC Academic Bazaar ติดปีกปัญญา พาสู่โลกอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] ชมภาพกิจกรรมและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan