logo

Monthly Archives: May 2018

ประกาศ กิจกรรมถ่ายรูปนักเรียน ณ ห้องประชุม ใน วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 (ตามปฏิทิน) นักเรียนแต่ละห้องเรียนจะถ่ายรูปตามวันและเวลาที่ครูประจำชั้นได้ลงเวลาไว้ ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถถ่ายรูปตามตารางได้ นักเรียนต้องแจ้งครูประจำชั้นและให้ครูประจำชั้นพานักเรียนมาถ่ายรูปในวันและเวลาอื่น (4-6 มิถุนายน 2561 เท่านั้น) ***หากนักเรียนไม่ถ่ายรูปตามวันที่โรงเรียนกำหนดไว้ นักเรียนจะต้องไปดำเนินการถ่ายรูปเอง***
Read more
ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561โดยเซอร์มารี-หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Assumption Convent 
Read more
เมื่อวัน 24 พ.ค. 2561 ถึง  26 พ.ค. 2561     โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายสร้างความสัมพันธ์ ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Assumption Convent
Read more
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 กิจกรรมค่ายคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ มาเป็นวิทยากร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคีให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Assumption Convent 
Read more
#พลังของชีวิตคือองค์พระคริสตเจ้า วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 บาทหลวงยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Assumption Convent
Read more
#พลังของชีวิตคือองค์พระคริสตเจ้า วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 บาทหลวงยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ   ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Assumption Convent
Read more
#สานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร” เซอร์มารี-หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อชี้แจงนโยบายและระเบียบวินัยของโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และบรรยายพิเศษเรื่อง”อัสสัมชัญคอนแวนต์ยุค 4.0″ โดยได้รับเกียรติจากเซอร์โปลีน ชูวิรัช ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทยมาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทีี่ Fanpage Assumption Convent
Read more
ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561โดยเซอร์มารี-หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ >>>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage  Assumption Convent<<<
Read more
  กิจกรรมค่ายสร้างสัมพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และกิจกรรมรับน้องโดยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมรับน้องในช่วงบ่าย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 >>>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage  Assumption Convent<<<
Read more
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยท่านอธิการิณีเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามเป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 >>>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage  Assumption Convent<<<
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama