logo

พัฒนาวินัยโดยใช้ภาวะผู้นำนักเรียน

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561
คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดอบรม “พัฒนาวินัยโดยใช้ภาวะผู้นำนักเรียน”ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu