logo

เครื่องหมายและสัญลักษณ์

อัตลักษณ์ของนักเรียน

ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน
รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ

2016-03-14T15:19:08+00:00
ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ

ตราของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร


เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนแรกที่คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดตั้งขึ้นในเมืองไทย ตราของคณะจึงได้จารึกไว้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักไว้ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและจดจำไว้ในดวงใจของเยาวชนตั้งแต่แรกเริ่มมาจนทุกวันนี้ ความหมายของตรามีดังนี้

 

ความหมายของโล่ รวงข้าวตั้งตรงสูงเท่ากัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความราบเรียบ และความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก
รวงข้าวเขียวสด คือ การเริ่มต้นของพวกเธอแม้จะเยาว์วัย แต่ก็อาจหาญรับงานหนักเกินกำลังเพื่อเป็นการพลีชีพประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ตกลงสู่พื้นดิน
พื้นที่สีทอง หมายถึงความสว่างที่เจิดจ้าหลังวันแห่งความมืดมน แห่งท้องทุ่งที่ราบโบสแห่ง ประเทศฝรั่งเศส ที่คณะฯ ได้ถือกำเนิดมา
สีฟ้า เป็นสีของพระนางมารีอามารดาพระเยซูผู้ที่ภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี้ด้วยการสวดสายประคำ และเลียนแบบพระมารดาด้านความสุภาพอ่อนโยน
เดอ ชาร์ตร เป็นชื่อที่สองบอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของภคินี ตั้งอยู่ใกล้อาสวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร ประเทศฝรั่งเศส
สีแดง สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตายและความกล้าหาญของนักบุญเปาโลมรณสักขี องค์อุปถัมภ์ของภคินีผู้ถือดาบแห่งพระวาจาของพระองค์ พร้อมจะประกาศข่าวดีแห่งความจริงแก่ทุกคนที่ได้พบ
หนังสือที่เปิดอยู่ มีคำจารึกว่า “จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะ “ผู้รับใช้” ของภคินีในการนำมนุษย์ให้รอด เพื่อเทิดเกียรติพระเจ้า

 


สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ในปีการศึกษา 2554 ได้มีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใหม่เนื่องจากคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการเป็นดังนี้

ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลมมีเส้นขอบและมีเส้นโค้งลงประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบกลางปริมณฑล มีโล่ป้องกันศัสตราวุธ

ภายในโล่แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร อ.ส.ค อยู่หน้าเส้นตรงตั้ง ส่วนกลางเว้นว่างส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อน มีเส้นนอนเป็นฐาน

มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฎที่ด้านบนซ้ายด้ามดาบปรากฎที่ด้านล่างขวา มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย

 

ความหมายวงกลม คือความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรู้ ขณะเดียวกันก็หมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครูและการแสวงหาความรู้ความเจริญของผู้เรียน
เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า (พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน สติกำลัง ความรู้ ความศรัทธา ความยำเกรง)
โล่ แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย
ดาบคม คือปัญญา ด้ามคือสติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเอง จึงต้องใช้ด้วยความสุขุม คัมภีรภาพและอย่างองอาจกล้าหาญ
ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตในสันติสุขและเพื่อสันติสุข


สัญลักษณ์ดอกลิลลี่
(FLEUR DE LIS)

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้เลือกดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของตราประจำโรงเรียน เพราะ
ดอกลิลลี่มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และเที่ยงตรง

ดอกลิลลี่ ผุดขึ้นจากดินชูก้านตรงสู่ความไพศาลและความสว่าง ความงดงามของดอกลิลลี่ สีขาวเป็นที่ชื่นชมเปรียบได้กับปรัชญาชีวิต ว่าเจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการคือ ซื่อตรงและเที่ยงตรง มีความถ่อมตน สุภาพ หนักแน่นอยู่เป็นเนืองนิตย์ ดุจดังแผ่นพื้นพสุธา มีความบริสุทธิ์เป็นความงามประจำตนและเป็นแบบฉบับ แม้ต้นกำเนิดจะอยู่ในที่อับ ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่าง ให้เป็นแบบฉบับที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์


สีของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนคือ แดง ขาว ประกอบขึ้นเป็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์อยู่ภายในผู้อยู่ใต้ร่มธงแดง-ขาว ย่อมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ให้ความรัก ความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมกันมุ่งมั่นที่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน

 

สีแดง เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และเสียสละเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อความถูกต้องยุติธรรม ไม่หวาดหวั่นต่อภัยและอันตรายทั้งปวง แม้จะเสียสละเลือดเพื่อให้คุณธรรมความดีคงอยู่ ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใด
สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปน เป็นความบริสุทธิ์พร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นสู่ความดี เรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu