logo

แนะนำการทำข้อสอบ BMAT

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ

อาจารย์ปณิชา เจติยานุวัตร (อ.ติวเตอร์) ปริญญาโท Capital Finance ประเทศอังกฤษ
และ
อาจารย์นันภัทร์ อภิพงษ์รัตนสุข (อ.แพรว)
ปริญญาโท Biomedical มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้เกียรติมาแนะนำการทำข้อสอบ BMAT ให้กับนักเรียน ม.6 สายวิทย์
ณ ห้อง 303 เวลา 15.45-18.00 น.
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama