logo

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงนโยบายและระเบียบวินัยของโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากบริษัท Checker มาแนะนำการติดตั้งแอพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama