logo

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงนโยบายและระเบียบวินัยของโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากบริษัท Checker มาแนะนำการติดตั้งแอพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
izmir escort ankara escort escort bursa escort yalova escort tekirdag escort samsun escort aydın escort diyarbakır escort