logo

ประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ : Gifts from dad”

Sea (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ : Gifts from dad” ปีที่ 2 หัวข้อ “จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งปลูกฝังแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป
 2. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อในการให้ความรู้ให้มีความทันสมัย และเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

โจทย์การแข่งขัน
การประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ “จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์”

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในด้านการจัดการน้ำเสียและการจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี มาเป็นแก่นของการคิดเกม โดยผู้เล่นเกมนอกจากจะได้รับความสนุกแล้ว ยังได้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
 • แนวเกมในการประกวดครั้งนี้เป็นเกมแนวครอบครัวที่ออกแบบสำหรับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเล่นร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้
 • มีระยะเวลาในการเล่นประมาณ 15 – 30 นาที
 • ทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องส่งผลงานที่พร้อมเล่นเกมได้จริง 1 ชิิ้น พร้อมผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลด และส่งวีดีโอสาธิตการเล่นเกม ความยาวไม่เกิน 15 นาที

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. การประกวดจะเป็นในรูปแบบทีม ทีมละ 3-5 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องมีสัญชาติไทย
 3. ทีมที่เข้ารอบต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินขึ้นตลอดโครงการได้
 4. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นสมาชิกของ 4 ทีมสุดท้ายที่ได้รับรางวัลในการประกวดบอร์ดเกมโครงการของขวัญจากพ่อ ปีที่ 1 ในหัวข้อ “เรียน เล่น รู้ คู่การเกษตร” ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นไปแล้ว

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการสมัคร

 1. รวมทีมผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 3-5 คน
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์เอกสารของสมาชิกในทีมได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 28 ตุลาคม 2561 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 23:59 น.)
 3. เอกสารประกอบการสมัครได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 4. ส่งแนวคิด หรือ Idea plan ของเกมที่ต้องการส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 28 ตุลาคม 2561 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 23:59 น.)
 5. Idea plan จะต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ presentation สกุล .pdf ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 MB ความยาวไม่เกิน 5 สไลด์ ใช้ Font แบบ Times New Roman ขนาด 24 เท่านั้น
 6. ใน Idea plan ต้องประกอบไปด้วย โครงเรื่องหลัก ระยะเวลาและจำนวนผู้เล่น กติกาและรูปแบบการดำเนินเกมโดยสังเขป สิ่งที่ผู้เล่นจะได้เรียนรู้จากเกม และวิธีการจบเกม
 7. จำกัดสิทธิ์ผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งแนวคิดได้เพียง 1 แนวคิดเท่านั้น

รางวัลการประกวด เงินรางวัลรวม 230,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (6 รางวัล) เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chutimon Prathomdoung / Sea Thailand

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan