logo

ประกาศ กิจกรรมถ่ายรูปนักเรียน ณ ห้องประชุม ใน วันที่ 4-6 มิถุนายน

ประกาศ
กิจกรรมถ่ายรูปนักเรียน ณ ห้องประชุม ใน วันที่ 4-6 มิถุนายน
2561 (ตามปฏิทิน) นักเรียนแต่ละห้องเรียนจะถ่ายรูปตามวันและเวลาที่ครูประจำชั้นได้ลงเวลาไว้ ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถถ่ายรูปตามตารางได้ นักเรียนต้องแจ้งครูประจำชั้นและให้ครูประจำชั้นพานักเรียนมาถ่ายรูปในวันและเวลาอื่น (4-6 มิถุนายน 2561 เท่านั้น)
***หากนักเรียนไม่ถ่ายรูปตามวันที่โรงเรียนกำหนดไว้ นักเรียนจะต้องไปดำเนินการถ่ายรูปเอง***

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort