logo

การแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 16

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 16 เพื่อหารายได้สำหรับกองทุนสวัสดิการครู ณ Biu-O-Rhythm-And-Blow สยามพารากอน
เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

Comments are closed.
ASC PAGE