logo

การประกวด “PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020”

ถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวด “PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020” ภายใต้หัวข้อ “O2O MODEL SCALE UP BIZ” เพิ่มมูลค่าธุรกิจ พลิกเศรษฐกิจชุมชน ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมรับทุนการศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกอีกมากมาย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 – 6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน ในปีการศึกษา 2562
 • ผู้สมัครสามารถลงประกวดได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 • ผู้สมัครประเภททีม (ทีมละ 3-5 คน) จากโรงเรียนหรือวิทยาลัยเดียวกัน
 • เป็นผู้ที่มีความสนใจในการทำธุรกิจและมีไอเดียที่สร้างสรรค์
 • แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนทีมได้ไม่เกิน 5 ทีม
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ 1 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษามากกว่า 1 ทีม

ระยะเวลาการรับสมัครและประกวด

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2563 (จะแตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัด) หรือจนกว่าจะเต็มอัตรา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด ที่ Fan page PIM Career Academy และ ประกาศผลบนเว็บไซต์สถาบันฯ  www.pim.ac.th/pim/event/bizplan2020
 • วันประกวด วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท / โล่เกียรติคุณ / ทุนการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภททุนเจียระไนเพชร / ใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท / ทุนการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภททุน PIM Smile / ใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท / ทุนการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภททุนพีไอเอ็ม / ใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ

 • ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีเงินได้จากการประกวดไม่ว่ากิจใดๆ จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 5 % ของเงินรางวัลที่ได้รับ
 • ทุนการศึกษาและทริปศึกษาดูงานที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน / ทรัพย์สิน หรือบริการใดๆ และไม่สามารถมอบหรือโอนให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pim.ac.th/pim/event/bizplan2020
 • ผู้ที่จะขอใช้สิทธิ์รับทุนหลักสูตรนานาชาติทุกประเภทจะต้องผ่านการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของสถาบันฯ
 • ผู้เข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันฯ ทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม
คุณขวัญชนก วัชนะประพันธ์ (โรส) ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์. 02 855 0202 , 08 5887 8829

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณขวัญชนก วัชนะประพันธ์

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
izmir escort ankara escort escort bursa escort yalova escort tekirdag escort samsun escort aydın escort diyarbakır escort