logo

พิธีอัญเชิญพระกุมารเยซูไปอวยพรคณะครูและนักเรียน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนโดยคณะเซอร์จัดพิธีอัญเชิญพระกุมารเยซูไปอวยพรคณะครูและนักเรียน ตามห้องเรียน เพื่อขอพระพรจากพระองค์ในเทศกาลพระคริสตสมภพ หรือ คริสต์มาส สำหรับชีวิตที่ดีในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama