logo

ระดมสมองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์ มาอบรมและแบ่งปันประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ “ระดมสมองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ให้กับคณะครูฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าระดับชั้น โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama