logo

ระดมสมองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์ มาอบรมและแบ่งปันประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ “ระดมสมองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ให้กับคณะครูฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าระดับชั้น โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama