logo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่และเกียรติบัตร จากการแข่งขัน ACC Inter-School “Spelling Bee Contest”

เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์ ยังหัตถี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิงธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กหญิงปุณยธร ขำยัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่และเกียรติบัตร จากการแข่งขัน
ACC Inter-School “Spelling Bee Contest” ในงานวันวิชาการ ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย Miss Cecilia S. Parallag เป็นที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562
#เด็กเก่งคอนแวนต์

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama