logo

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

ประเภทของการประกวด
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 1. ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. ระดับประชาชนทั่วไป

การส่งผลงาน

 • ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม 2562
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th
 • จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร
  เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รางวัลการประกวด
ประเภทละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณอุทุมพร ทีลาศ นักประชาสัมพันธ์
โทร .0-2580-9729-31 ต่อ 503 (วัน-เวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอุทุมพร ทีลาศ / สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort