logo

เยี่ยมเด็กพิการ ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ฝ่านอภิบาลและแพร่ธรรม ได้นำผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จำนวน 12 คน ไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต  เยี่ยมเด็กพิการ ที่ศูนย์คามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม  เลี้ยงอาหารกลางวัน  โรงเรียนมอบปัจจัย และเครื่องอุปโภคบริโภค

 

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan