logo

การแข่งขัน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสินค้าไปรษณีย์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร คุณสมบัติ นิสิต/นักศึกษา และเยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการออกแบบในสาขาต่างๆ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ลักษณะผลงาน อวดไอเดียในการเปลี่ยนโฉมสินค้าไปรษณีย์แบบเดิมๆ ได้แก่ ตู้ไปรษณีย์ไทยจำลอง ตุ๊กตาบุรุษไปรษณีย์ และรถขนส่งไปรษณีย์จำลอง ให้เป็นสินค้าแบบ Multifunction กำหนดการ รอบ Round up ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถร่วมฟังบรรยายภาพรวม ที่มา แนวคิดในการพัฒนาสินค้าไปรษณีย์ และสิ่งที่มุ่งหวังจากการประกวด พร้อมซักถามข้อสงสัยจากผู้บริหาร ปณท ได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 มุม A อาคารไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ หลักสี่ กรุงเทพฯ รอบคัดเลือก ส่งผลงานการออกแบบเพื่อให้คณะกรรมการฯ คัดเลือกพิจารณาได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง […]
Read more
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดในโครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ โดยถ่ายทอดความประทับใจ คุณงามความดี และ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับเด็ก  เพื่อเป็นกำลังใจและเทิดทูนวิชาชีพครูต่อไป พร้อมชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท       คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2kzXZev    รายละเอียดการประกวด 1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด     1. นักเรียนระดับประถมศึกษา     2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     4. นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.     5. นักเรียนสังกัด กศน.    2. กติกาในการประกวด 1. เขียนเรียงความความยาวของเนื้อหา 1 หน้า กระดาษ A4 – เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  หรือ – พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Cordia New” ขนาด 14 2. เนื้อหาของผลงาน […]
Read more
โครงการ NJ Spelling Bee เป็นการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับชั้น ม.ปลาย เข้ามาร่วมแข่งขัน เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ แบบฟรีๆเลย!! โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 4 ภาคด้วยกันคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง     คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6 หรือ เทียบเท่า) สัญชาติไทย สามารถเข้าแข่งขันได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง ผู้สมัครและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับอนุมัติจากทางโรงเรียนโดยสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน ขอสงวนสิทธิ์รางวัลสำหรับผู้ที่แข่งขันจนเสร็จสิ้นโครงการเท่านั้น   (หากพบว่าคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งของผู้สมัครไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ทันที) โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการและผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด      สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 คลิก >>> www.facebook.com/njdigit  ขั้นตอนการสมัครง่ายๆดังนี้ 1.กดไลค์เพจ NJ Digital 2.แชร์โพสนี้ลงเฟสบุ๊คของคุณ 3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Read more
การประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ โดยครั้งนี้ทาง dCubic Space ร่วมกับ โครงการ Taiwan Startup Terrace และ บริษัทXYZprinting ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “Startup” -Starting Your Dream From Sharing Your Space- ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นหนุ่มสาวทั้งไทยและไต้หวัน ให้ออกมาแสดงความคิดสร้างสรรค์ ความcreative ผลิตผลงานออกมาในรูปแบบของ2D และ3D ซึ่งผลงานนั้นจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน …     นอกจากนี้ผู้เข้าประกวดเองยังสามารถสร้างความตื่นเต้น แปลกใหม่ให้กับผลงาน ด้วยการใช้ปากกา 3D Pen มาสร้างสรรค์ออกแบบบนผลงาน 2Dได้อีกด้วย     เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 1 มิถุนายน 2561 – 15 สิงหาคม 2561     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dCubic Space Co.,Ltd. Tel: 02-064-5910 […]
Read more
มาปล่อยของกัน ใน โครงการ “WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS ” “เพราะทุกนาที ต้องมีไฟ(ฟ้า)” …………………………………………………. เพราะทุกวันนี้ “ไฟฟ้า” กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต และขับเคลื่อนอนาคต สวนทางกับสถาณการณ์ไฟฟ้าของบ้านเราที่ยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง เราจึงขอชวนคนรุ่นใหม่…มารวมพลัง กลั่นไอเดียคมๆ สร้างความตระหนัก…ทำความเข้าใจ…ให้ชุมชนและโรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกันได้ และส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าของไทยอย่างยั่งยืน     กับโครงการ “WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “ ในหัวข้อ “เพราะทุกนาที ต้องมีไฟ(ฟ้า)” เพื่อสื่อสารแบบสั้นๆ ได้ใจความ กับการประกวดทั้งสองประเภท 1. หนังสั้น ส่งผลงานเป็น story board และเรื่องย่อสำหรับนำไปพัฒนาเป็นคลิปหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที 2. แอนิเมชั่น ส่งผลงานเป็น story board และเรื่องย่อสำหรับนำไปพัฒนาเป็นคลิปหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 2 นาที […]
Read more
วัตถุประสงค์     ๑. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดี มีคุณธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวทีประชาคมโลก ๒. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการฝึกอบรมของโครงการ ๓. เพื่อให้เครือข่ายผู้นำความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจ มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน ประเภทการประกวด     ๑. ประเภทประถมศึกษา (ป.๓ – ป.๖) ๒. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) ๓. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) / ปวช. ๑-๓ ๔. ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.๑ – ๒    ภาษาที่ใช้ในการประกวด ๑. ภาษาไทย ๒. ภาษาอังกฤษ ๓. ภาษาจีน ปฏิทินโครงการประกวด    ๑. เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด วันที่ ๑ พฤษภาคม – […]
Read more
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในโครงการ โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018: YGA 2018) ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงาน ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดการรับสมัคร www.powerofinnovation.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE : @greenovation Facebook : www.facebook.com/youthgreenovationawards Website : powerofinnovation.or.th จัดโดย มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
Read more
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 17 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ “Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1” ภายใต้แนวคิด “ความเคารพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ลายละเอียดติดตามได้ที่นี้
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu