logo

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยในวันนี้สมาคมผู้ปกครองและครูฯพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Read more
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 18 – 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงวเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
เข้ารับประทานรางวัล Energy Mind Award 2015 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวราชาทินัดามาตุ เสด็จไปยังห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด ประทานรางวัล Energy Mind Award 2015 ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง จัดขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ด้วยตระหนักถึงแนวทางการใช้พลังงานของประเทศ โดยปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เยาวชนมีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขอแสดงความยินดีกับเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้ารับประทานรางวัล Energy Mind Award 2015 ระดับ 5 ดาว จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด โครงการ Energy Mind Award ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสร้างแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาอย่างยั่งยืน ส่งผลโดยตรงต่อการลดภาวะโลกร้อน สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน คือ ค่าไฟฟ้าในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลดลง โดยตั้งแต่ปี 2551 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 1,637,050 หน่วย […]
Read more
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานเปิดงาน “วันเสนองานวิชาการ ปีการศึกษา 2559″พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ล่ะระดับ  
Read more
เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานเปิดงานดนตรีสานสัมพันธ์ซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตโดยนักเรียนดุริยางค์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางดนตรีให้ผู้ปกครองได้รับฟังและรับชม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
Read more
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ โดยคุณวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธานในพิธี การกลับใจของนักบุญ เปาโล ได้ถูกกล่าวไว้ในบางจดหมายของท่านหลายแห่ง รวมทั้งในหนังสือ กิจการอัครสาวกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าต้องพาดพิงไปถึงฤทธานุภาพแห่งพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าที่สามารถเปลี่ยนเซาโล นักเบียดเบียนพระศาสนจักรผู้โหดร้ายทารุณ ให้เป็นอัครธรรมทูตชั้นเยี่ยม การกลับ ใจของท่านนี้แน่นอนต้องเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติของพระศาสนจักร พระศาสนจักร เป็นหนี้ท่านอย่างมากในเรื่องการประกาศพระวรสารในหมู่พวกคนต่างศาสนา และในเรื่องการคิดทบทวน ทางเทววิทยาที่มีต่อคำสอนข
Read more
ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 100 วัน โดยทางสำนักพระราชวังก็ได้มีกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมน้อมถวายความอาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดวจนพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ครบรอบ 100 วัน เสด็จสวรรคตโดยเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธี
Read more
ครูนาฏยา งามเสงี่ยม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผู้สอนนักเรียน และเด็กหญิงพชรพร วิสุทธิไพฑูรย์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Read more
เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และเซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา นำคณะครูไปช่วยสอน ติว O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทั้งนำรายได้จากการบริจาคในงานคริสต์มาสแฟร์ไปช่วยเหลือโรงเรียนโรซารีโอวิทยาและโรงเรียนเซนต์ปอล จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 25 – 28 ธันวาคม พ.ศ.2559
Read more
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะครูกราบอำนวยพรเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีโรงเรียนและคณะเซอร์ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu