logo

Author: ithisak

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจทำความดีด้วยหัวใจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดหัวลำโพงพระอารามหลวง เขตบางรัก [srizonfbalbum id=2]
Read more
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นำคณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [srizonfbalbum id=5]
Read more
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 16 เพื่อหารายได้สำหรับกองทุนสวัสดิการครู ณ Biu-O-Rhythm-And-Blow สยามพารากอน เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา [srizonfbalbum id=4]
Read more
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ [srizonfbalbum id=1]
Read more
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์จึงได้จัดบูรณาการวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนทุกระดับ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา [srizonfbalbum id=6]
Read more
เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของนักเรียน ตามโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีนายสุทัศน์ ลีดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ตลอดจนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
Read more
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันถวายพระพรโดยท่านอธิการิณี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ เป็นประธานในพิธีและเชิญตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
Read more
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ด้วยในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดวจนพิธีกรรมเพื่อเทิดเกียรติแด่พระนางมารีย์โดยคุณวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมพิธี
Read more
ทัศนศึกษาและการอยู่ค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 กิจกรรมทัศนศึกษา การฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read more
นที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนในพิธีพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพร้อมทั้ง ถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งคณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan