logo

ข่าวประกาศ

ผู้ได้รับรางวัล คนเก่งระดับประเทศ และระดับจังหวัด PRE-GIFTED ม.ต้น & PRE-9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2562 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ สนามสอบทั่วประเทศ    
Read more
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย เพื่อให้การจัดเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนได้กำหนดปิดทำการ 2 วันคือ ที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 และงดจำหน่ายใบสมัครสอบเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ยังสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์์ ได้ตามปรกติ)จึงขออภัยในความไม่สะดวก
Read more
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563(รอบ2) สมัคร ม.1 >>>>>>>>>>>>>>>>>สมัคร สมัคร ม.4 >>>>>>>>>>>>>>>>>สมัคร รายการ วัน เวลา สถานที่ 1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ ห้องการเงิน อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ หรือ ทางเว็บไซต์ www.asc.ac.th 2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 3. การประกาศผลการสอบ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.asc.ac.th 4. วันที่ลงทะเบียน มอบตัวนักเรียน และวัดตัวตัดชุด วันเสาร์ที่ […]
Read more
ประกาศตารางสอบและเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
Read more
รับสมัครนักเรียน รว่มกิจกรรม ค่ายศิลปะ ART Camp 2019 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ห้อง ศิลปะ อาคาร 2  ชั้น  3   ม.ศักดิ์ชัย  ม.สุวัฒน์และมิสสืบสาย  
Read more
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อความสะดวกในการมอบตัว (วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 1. download และ print ทะเบียนประวัตินักเรียน 2. กรอกเอกสารให้สมบูนรณ์ 3. ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารอื่นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ      
Read more
ประกาศผลสอบและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama