logo

ข่าวประกาศ

ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561   ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4  ปีการศึกษา 2562   รายการ วัน-เวลา สถานที่ 1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร         มัธยมศึกษาปีที่ 1         มัธยมศึกษาปีที่ 4    พฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง อังคารที่ 5 มีนาคมม 2562 1.    http://www.asc.ac.th 2.    ห้องการเงิน อาคาร 1 (เฉพาะในเวลาราชการ) 2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์   พฤหัสที่ 7  มีนาคม  2562 เวลา  8.30-12.30  น. สอบข้อเขียน เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์(นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)  อัสสัมชัญคอนแวนต์ 3. การประกาศผลการสอบ จันทรที่  11  มีนาคม  2562 http://www.asc.ac.th 4. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน ศุกร์ที่  […]
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
Read more
ประกาศ กิจกรรมถ่ายรูปนักเรียน ณ ห้องประชุม ใน วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 (ตามปฏิทิน) นักเรียนแต่ละห้องเรียนจะถ่ายรูปตามวันและเวลาที่ครูประจำชั้นได้ลงเวลาไว้ ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถถ่ายรูปตามตารางได้ นักเรียนต้องแจ้งครูประจำชั้นและให้ครูประจำชั้นพานักเรียนมาถ่ายรูปในวันและเวลาอื่น (4-6 มิถุนายน 2561 เท่านั้น) ***หากนักเรียนไม่ถ่ายรูปตามวันที่โรงเรียนกำหนดไว้ นักเรียนจะต้องไปดำเนินการถ่ายรูปเอง***
Read more
ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama