logo

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562(7 มีนาคม 2562) แนวปฏิบัตสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>>>>>>>>แนวปฏิบัติ<<<<<< ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1   >>>>>>>>>ผลการสอบม.1<<<<<< ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4  >>>>>>>>>ผลการสอบม.4<<<<<<
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตารางสอบและเนื้อหาสอบปลายภาค    ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
มาตรการเบื้องต้น การป้องกันฝุ่นละออง (PM 25) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์     ทางโรงเรียนอัสสัมขัญคอนแวนต์มิได้นิ่งนอนใจที่จะหาวิธีและมาตรการป้องกัน ด้วยความไม่ประมาทและไม่ตื่นตระหนก เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรัก มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองในอากาศ วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย ให้คำแนะนำนักเรียนเรื่องการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง แจ้งสถานที่ก่อสร้างอาคารข้างเคียง เพื่อหาแนวทางป้องกันการกระจายของฝุ่นละออง ทางโรงเรียนจะแจกหน้ากากอนามัยให้ครูและนักเรียนทุกคนในวันจันทร์ 4 ก.พ. 62 มีการตรวจวัดระดับค่าฝุ่นละอองภายในโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวัง
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญ​คอนแวนต์​ ประกาศ​หยุดเรียน วันที่ 31 ม.ก. 2562และ วันที่ 1 ก.พ. 2562
Read more
รับสมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์และครูศิลปะชั้นมัธยมศึกษา  คุณสมบัติ ครูคณิตศาสตร์ จบปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุณสมบัติรับครูศิลปะ จบ ปริญญาตรีด้านศิลปะศึกษา มีประสบการณ์สอนระดับมัธยมศึกษาและรักการทำงานบริการด้านป้ายประชาสัมพันธ์และงานศิลป์ในองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมเป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.-00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม  02-364-7779 ต่อ 213
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561   ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,4  ปีการศึกษา 2562   รายการ วัน-เวลา สถานที่ 1. การจำหน่ายและยื่นใบสมัคร         มัธยมศึกษาปีที่ 1         มัธยมศึกษาปีที่ 4    พฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง อังคารที่ 5 มีนาคมม 2562 1.    http://www.asc.ac.th 2.    ห้องการเงิน อาคาร 1 (เฉพาะในเวลาราชการ) 2. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์   พฤหัสที่ 7  มีนาคม  2562 เวลา  8.30-12.30  น. สอบข้อเขียน เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์(นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)  อัสสัมชัญคอนแวนต์ 3. การประกาศผลการสอบ จันทรที่  11  มีนาคม  2562 http://www.asc.ac.th 4. การลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียน ศุกร์ที่  […]
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort