logo
izmir escort Escort

kars escort mus escort bitlis escort

ข่าวประกาศ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ปีการศึกษา 2562
Read more
โปรดติดตามข่าวสารจากประกาศล่าสุด
Read more
>>>>ประกาศผลการสอบปลายภาคและผลการเรียน<<<<                                กรอก  Username   โดยใช้เลขรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                               กรอก   Password    โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13  หลัก
Read more
ประกาศเรื่อง การรับชุดนักเรียนของนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ท่านผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ที่มาวัดตัวตัดชุดเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) กรุณาพาธิดาของท่านมารับชุดนักเรียน   ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคาร 100 ปี เวลา 08.30 – 12.00 น. พร้อมทั้งนำเอกสารการรับชุดนักเรียนมาเป็นหลักฐานด้วย
Read more
พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 4 มีนาคม 2563 *********************   เวลา  10.00 น.           –           ผู้แทนนักเรียน มอบพวงมาลัยกร พร้อมบทเพลง(มาร์ชอัสสัมชัญ)                                       –           เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม   ประธานในพิธี พร้อมคณะเซอร์ เข้าสู่พิธี                                       […]
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับทุนการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Thai University Central Admission System ( TCAS 1 ) จำนวน 117 คน สำรวจล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2563
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan