logo

Footer

ABOUT ASSUMPTION CONVENT SCHOOL

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สู่สากล
บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

แผนที่

Contact Info
เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

0-2234-3095, 0-2234-7779

วันเวลา ทำการ

วันจันทร์ 7:30–16:30
วันอังคาร 7:30–16:30
วันพุธ 7:30–16:30
วันพฤหัสบดี 7:30–16:30
วันศุกร์ 7:30–16:30
วันเสาร์ ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ

[email protected]

Previous

Next

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu