logo

กำหนดการ TCAS 62

การสมัคร

รอบที่ 1

 • 1-15 ธันวาคม 2561 รับสมัคร
 • 28 มกราคม 2562 ประกาศผล
 • 30-31 มกราคม 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 2

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 รับสมัคร
 • 24 เมษายน 2562 ประกาศผล
 • 24-25 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 26-27 เมษายน 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 3

 • 17-29 เมษายน 2562 รับสมัคร
 • 9 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล
 • 10-14 พฤษภาคม 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 17-18 พฤษภาคม 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 4

 • 9-19 พฤษภาคม 2562 รับสมัคร
 • 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล
 • 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์
 • 7-8 มิถุนายน 2562 สละสิทธิ์

รอบที่ 5

 • 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 รับสมัคร
 • 17 มิถุนายน 2562 ประกาศผล
 • 17-18 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์

หมายเหตุ

 • รอบ 1 2 และ 5 ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ
 • รอบ 3 และ 4 เป็น Auto Clearing ไปยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์

การสอบ GAT/PAT O-NET

 • GAT/PAT : 23-26 ก.พ. 2562
 • O-NET (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
 • 9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562

ทั้งนี้กำหนดการทั้งหมดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama