logo

การ ศึกษาต่อ Faculty of Policy Studies ที่ Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

นางสาว นุสบา บุญกูล และ
นางสาว พัชรณัฏฐ์ ศิริพนิชสุธา

ศิษย์รุ่น 100 และ 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ
ม.5/2 และ ม.6/1 ในการ
ศึกษาต่อ Faculty of Policy Studies ที่ Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น
การเตรียมความพร้อมในสมัครขอรับทุนการศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเงินเดือนที่ควรจะได้รับ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama