logo

การสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

อาจารย์ กรภัทร์ เตชะวานิชชัย (พี่โจ้) และ
อาจารย์ ธนิสรา โคตรธนู (พี่ฝ้าย)

จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา
แนวทางการประกอบอาชีพ
และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 15 คน

อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
เวลา 12.50-13.40 น.

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama